Korupcinių nusikaltimų kontrolė ir prevencija Ukrainoje ir Lietuvoje nepaprastosios ir karo padėties metu, Nr.S-PD-22-66 - MRU

Korupcinių nusikaltimų kontrolė ir prevencija Ukrainoje ir Lietuvoje nepaprastosios ir karo padėties metu, Nr.S-PD-22-66

Projekto Nr. S-PD-22-66             
Projekto pavadinimas: „Korupcinių nusikaltimų kontrolė ir prevencija Ukrainoje ir Lietuvoje nepaprastosios ir karo padėties metu”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Rokas Uscila

Stažuotojas: dr. Kateryna Kulyk

Apie projektą: Ukraina pasuko aktyvios kovos su korupcija keliu. Teigiamus rezultatus galima pastebėti Transparency International korupcijos suvokimo indeksu (TI CPI) fiksuojamuose pokyčiuose – plius 6 taškai per pastaruosius 10 metų. Tačiau 2022 metų vasario 24 dieną Rusijos kariams visapusiškai įsiveržus į Ukrainos teritoriją, mūsų šalyje išryškėjo nauja problema – korupcija karo padėties metu. Šiuo metu užfiksuota nemažai korupcinių nusikaltimų atvejų. Pasekmės – maisto, vaistų, ginklų, asmeninių apsaugos priemonių trūkumas arba nebuvimas Ukrainos kariams ir nukentėjusiems civiliams gyventojams. Lietuva su Ukraina palaiko ilgalaikius draugiškus santykius, pagrįstus abipuse parama, šiuo metu remia Ukrainą teikdama didelę karinę ir humanitarinę pagalbą. Taip pat pirmą kartą po nepriklausomybės atgavimo Lietuva įveda nepaprastąją padėtį dėl karinės agresijos, o būtent dėl Rusijos vykdomų karinių veiksmų Ukrainoje. Dėl to pasikeitė mūsų šalių gyventojų gyvenimo būdas. Lietuva turi didelę teigiamą kovos su korupcija patirtį, kurią patvirtina TI VKI – 61 balas iš 100. Tyrimai ir keitimasis patirtimi kovojant su korupciniais nusikaltimais nepaprastosios padėties ir karo padėties metu suteiks galimybę efektyviai kovoti ir užkirsti jiems kelią ateityje.
Projekto tikslas – išanalizuoti korupcinių nusikaltimų situaciją ir tendencijas Ukrainoje ir Lietuvoje ekstremaliosios ir karo padėties metu, nustatyti priežastis ir sąlygas, kurios prisideda prie jų atsiradimo, taip pat pateikti pasiūlymus kovai su nusikalstamumu ir jų prevencijai. Pagal taikomųjų tyrimų tikslą bus naudojami bendrieji ir specialieji metodai. Visų pirma, taikant statistinį metodą, bus atliekama atrankinė baudžiamųjų bylų analizė, jos rezultatų apibendrinimas, apdorojimas ir analizė,teisėsaugos ir kitų valdžios institucijų statistinių ataskaitų analitinis apdorojimas. Sociologiniai metodai bus taikomi atliekant ekspertų apklausas Ukrainoje, taip pat atliekant žiniasklaidos turinio analizę. Teorinis tyrimo etapas siejamas su surinktos empirinės ir mokslinės medžiagos gilumu. Lyginamosios teisės metodas suteiks galimybę išstudijuoti Lietuvos patirtį kovoje su korupcija.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.