ENVICI - Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai, Nr. S-MIP-21-60 - MRU

ENVICI – Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai, Nr. S-MIP-21-60

Projekto Nr. S-MIP-21-60
Projekto pavadinimas: „Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymo psichologiniai mechanizmai (ENVICI)”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2024-08-31
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Mykolas Simas Poškus

Santrauka: Aplinkosauginio pilietiškumo ugdymas yra vienas svarbiausių klimato kaitos sukeltų problemų sprendimo būdų. Šiandien ugdydami piliečius, kurie rūpinasi aplinkos apsauga, užtikriname, kad ateinančios kartos turės reikiamas žinias ir motyvaciją įveikti klimato kaitos problemas. Deja, kol kas nėra vieningų gairių bei įrodymais grįstų priemonių šiam tikslui pasiekti, ši stoka jaučiama tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Egzistuojantys teoriniai aplinkosauginio pilietiškumo modeliai stokoja pagrindimo tęstiniais ir intervenciniais tyrimais. Todėl, šio projekto kontekste bus atliekamas tęstinis intervencinis tyrimas, skirtas išsiaiškinti aplinkosauginio pilietiškumo formavimosi mechanizmą; intervencijai bus sukurta ir naudojama įrodymais grįsta ugdymo medžiaga, kuri galiausiai bus susisteminta į atviros prieigos metodinį leidinį Lietuvos ugdymo įstaigoms.

Projekto svetainė: http://envici.mruni.eu/

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos (LMT) remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“.