Veiksmingo verslininkų bankroto proceso užtikrinimo priemonės, Nr. S-PD-22-59 - MRU

Veiksmingo verslininkų bankroto proceso užtikrinimo priemonės, Nr. S-PD-22-59

Projekto Nr. S-PD-22-59             
Projekto pavadinimas: „Veiksmingo verslininkų bankroto proceso užtikrinimo priemonės”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Virginijus Bitė

Stažuotojas: dr. Remigijus Jokubauskas

Apie projektą: Projekte nagrinėjamos verslininkų (fizinių asmenų) bankroto proceso teisinės problemos ir siekiama pateikti mokslinius pasiūlymus, kaip tobulinti gerinti verslo teisinę aplinką Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvoje nėra konkrečiai verslininkų bankroto procedūroms skirto teisinio reglamentavimo. Projekte nagrinėjamas atskiro verslininkų bankroto proceso teisinio reglamentavimo poreikis, turto administravimo ir realizavimo, kreditorių reikalavimų sąžiningiems verslininkams taikymo problemos ir kiti fizinio asmens bankroto procese kylantys klausimai. Taip pat projekte bus vertinami reikšmingi verslininkų bankroto procedūrų tikslai, pavyzdžiui, būtinybė užtikrinti sąžiningiems verslininkams naują pradžią (antrą šansą) po bankroto proceso.

Projekto metu tiriami, kokie verslininkų bankroto procesai yra taikomi pasirinktose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Jungtinių Amerikos Valstijų teisėje. Lyginamasis metodas bus pagrindinis ir leis pateikti mokslines išvadas, nustatyti, kaip įvairios valstybės reglamentuoja verslininkų bankroto procesą įgyvendinama Europos Sąjungos teisę šioje srityje ir kokie nacionaliniai verslininkų bankroto proceso modeliai yra efektyviausi.

Projektas prisidės prie verslininkų bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo tobulinimo ir verslumo teisinės aplinkos gerinimo Lietuvoje. Projekte išsami ekonominė ir teisinė verslininkų bankroto procedūrų analizė ir kuo šios procedūros skiriasi nuo kitų fizinių asmenų bankroto procesų. Taip pat konkretūs pasiūlymai, kaip efektyvinti fizinių asmenų bankroto procedūrų reglamentavimą Lietuvoje ir kaip jį pritaikyti prie verslininkų bankroto proceso problemų. Be to, projekto rezultatai gali prisidėti prie palankesnės verslo aplinkos kūrimo ir reikalingų sisteminių pokyčių, siekiant didinti verslininkų bankroto procedūrų efektyvumą.

 

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.