Sąžinės laisvė Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje: šiuolaikinė teisinė perspektyva, Nr.S-PD-22-61 - MRU

Sąžinės laisvė Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje: šiuolaikinė teisinė perspektyva, Nr.S-PD-22-61

Projekto Nr. S-PD-22-61             
Projekto pavadinimas: „Sąžinės laisvė Europos liberaliose demokratijose ir musulmonų teisės tradicijoje: šiuolaikinė teisinė perspektyva”
Projekto trukmė: nuo 2022-11-03 iki 2024-10-31
Stažuotės vadovas: prof. dr. Andrius Bielskis

Stažuotojas: dr. Juozas Valčiukas

Apie projektą: Religinės ar pasaulietinės prigimties įsitikinimai yra sąžinės reikalas, o sąžinės laisvė yra vienas iš šiuolaikinės visuomenės pagrindų. Nepaisant to, esame didėjančios sąžinės laisvės erozijos liudininkai, kuomet sekimas technologijų pagalba, religinė diskriminacija, perauklėjimo stovyklos ir kitos priemonės esmingai riboja religines ir kitas laisves. Visa tai smarkiai susilpnina sąžinės laisvę visame pasaulyje.
Nors sąžinės laisvė Europos liberaliosiose demokratijose garantuojama teisės, sąžinės konfliktų Europoje kyla vis daugiau, o pasaulieti nė teisė problemos ne tai kad nesprendžia, bet ją tik dar labiau gilina. Tuo tarpu teisė paremta religijos autoritetu kai kuriose valstybėse riboja sąžinės laisvę, o kai kur religinę teisę vis dar bandoma paversti vieninteliu teisės šaltiniu. Respublikinės, musulmoniškos ar krikščioniškos prigimties įsitikinimus paverčiant privaloma teise, dalies žmonių visuomeninio gyvenimo principai bet kokiu atveju yra paneigiami, o tokie teisės pagilinti sąžinės konfliktai tarp žmonių gali tapti bendruomenių, valstybių ar civilizacijų nesutarimų priežastimi.
Šiuo projektu siekiama permąstyti šiuolaikinę sąžinės laisvės sampratą apskritai ir ypač Europos liberaliosiose demokratijose bei musulmonų daugumą sudarančiose valstybėse. Analizuojant konkrečius Lenkijos, Prancūzijos, Indonezijos ir Turkijos atvejus siekiama įžvelgti kaip keičiasi sąžinės laisvės situacija. Vertinama bus vertybinių pokyčių teisiniu požiūriu tema. Pavyzdžiui, tyrime nagrinėjamas musulmonų mažumos padėties Europoje ir įtampos tarp pokrikščioniškos Europos ir musulmonų teisės tradicijų, kas liečia sąžinės laisvės sampratą, klausimas.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.