Interviuotojo šališkumai simuliuotose vaikų seksualinio smurto apklausose: ankstesnių patirčių ir naivaus pasitikėjimo vaidmuo apklausų procese, S-ST-23-20 - MRU

Interviuotojo šališkumai simuliuotose vaikų seksualinio smurto apklausose: ankstesnių patirčių ir naivaus pasitikėjimo vaidmuo apklausų procese, S-ST-23-20

Projekto Nr. S-ST-23-20     
Projekto pavadinimas„Interviuotojo šališkumai simuliuotose vaikų seksualinio smurto apklausose: ankstesnių patirčių ir naivaus pasitikėjimo vaidmuo apklausų procese”
Projekto trukmė: 2023-10-03 2024-04-30
Projekto vadovas: Prof. dr. Rita Žukauskienė
Studentė: Mayla Milalnovic

Apie projektą: Ankstesni tyrimai parodė reikšmingą patvirtinimo šališkumo poveikį apklausoms su vaikais, kurie galimai patyrė seksualinį smurtą. Daugybė veiksnių gali turėti įtakos interviuotojo nuostatoms, pavyzdžiui, ankstesnių mokymų ar vaikų auginimo patirtis. Tačiau, šių veiksnių įtaka asmens naiviam pasitikėjimui savo pajėgumais nebuvo tiriama anksčiau. Naivus pasitikėjimas reiškia asmens įsitikinimą dėl savo gebėjimų, nepaisant žinių trūkumo (Gewehr et al., 2023). Šis pasitikėjimas savimi grindžiamas ankstesne patirtimi. Duomenys šiam projektui surinkti tęstinio mokslinio projekto UNCOVABUSE metu. Tyrimo dalyvių buvo klausiama apie jų ankstesnę patirtį bei registruojamas jų apklausų efektyvumas. Surinkti duomenys leidžia ištirti galimą poveikį, kurį šis patvirtinimo šališkumas gali turėti interviu kokybei. Tai galiausiai būtų naudinga tiek interviuotojui, tiek apklausiamajam asmeniui (vaikui). Šio tyrimo tikslas – geriau suprasti naivaus pasitikėjimo poveikį interviuotojų apklausų efektyvumui, taip pat prisidėti prie apklausų mokymų kokybės gerinimo.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.