Akcijų klasių reguliavimo liberalizavimas ir jo poveikis Lietuvos startuolių investicinei aplinkai, S-ST-23-18  - MRU

Akcijų klasių reguliavimo liberalizavimas ir jo poveikis Lietuvos startuolių investicinei aplinkai, S-ST-23-18 

Projekto Nr. S-ST-23-18     
Projekto pavadinimas„Akcijų klasių reguliavimo liberalizavimas ir jo poveikis Lietuvos startuolių investicinei aplinkai”
Projekto trukmė: nuo 2023-10-03 iki 2024-04-30
Projekto vadovas: Prof. dr. Virginijus Bitė
Studentė: Artur Dubickij

Apie projektą: Planuojamo tyrimo tikslas – nustatyti, ar 2023-05-01 isigalioje Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių istatymo pakeitimai (toliau – Pakeitimai) turėjo reikšmingos įtakos investicijų i Lietuvos startuolius pritraukimui, ar padaugėjo bendrovių, išleidziančių privilegijuotasias akcijas, kokio pobūdzio privilegijuotosios akcijos leidžiamos, ar egzistuoja issūkiai, teisės spragos, su kuriomis susiduria startuoliai įsigaliojus šiems pakeitimams, taip pat siekiama įvertinti, ar egzistuoja poreikis toliau detalizuoti ir tobulinti akcijų klasių reglamentavimą. Siekiant tyrimo tikslo, be įprastinių duomenų rinkimo ir duomenų analizės metodų, kuriais bus siekiama išanalizuoti Lietuvos ir pasirinktų jurisdikcijų akcijų klasių reglamentavimą ir kylančias iš to problemas bei iššūkius, taipogi bus naudojami ir empiriniai duomenų rinkimo metodai (pvz., anketavimas, ekspertiniai interviu ir pan.), kurie padės nustatyti Lietuvoje veikiančių startuolių ir investuotojų asociacijų nuomonę apie primtus Pakeitimus ir galbūt tolesnių pakeitimų poreikį. Tyrimas vyks keliais etapais. Pirma, bus analizuojami Lietuvos ir pasirinktų jurisdikcijų akcijų klasių reglamentavimas. Antra, bus atliekamos apklausos ir ekspertiniai interviu su Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos, asociacijos „Vienaragiai LT”, Viešosios įstaigos Inovacijų agentūra ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovais. Trečia, bus nustatyti ir įvertinti pagrindiniai iššūkiai bei problemos, kylančios iš Lietuvoje galiojančio akcijų klasių reglamentavimo. Ketvirta, surinkus tyrimo duomenis bus parengtas straipsnis publikavimui MRU studentų mokslinių straipsnių rinkinyje arba moksliniame žurnale.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.