DIGITAL4Security - Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų suverenumo magistrantūros programa, DIGITAL-2022-SKILLS-03 - Advanced Digital Skills - MRU

DIGITAL4Security – Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų suverenumo magistrantūros programa, DIGITAL-2022-SKILLS-03 – Advanced Digital Skills

Projekto Nr. DIGITAL-2022-SKILLS-03 – Advanced Digital Skills
Projekto pavadinimas: „DIGITAL4Security – Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų suverenumo magistrantūros programa”
Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-10-01 2027-09-31
Projekto vykdytojas: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Kiti partneriai: SCHUMAN ASSOCIATES SCRL, Ataya & Partners, POLITECNICO DI MILANO, POLSKI KLASTER CYBERBEZPIECZENSTWA CYBERMADEINP, Contrader s.r.l., DIGITAL TECHNOLOGY SKILLS LIMITED, Independent Pictures Ltd trading as indiepics, MATRIX INTERNET APPLICATIONS LIMITED, PROFIL KLETT D.O.O., ServiceNow Ireland Limited, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, UNIVERSITY OF DIGITAL SCIENCE GGMBH, SKILLNET IRELAND COMPANY LIMITED BY GUARANTEE, ADECCO FORMAZIONE SRL, UNIVERSITAET KOBLENZ-LANDAU, VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE, MUNSTER TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, EUROPEAN DIGITAL SME ALLIANCE, DIGITALEUROPE AISBL*, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, NOKIA OYJ, SVEUCILISTE U RIJECI, Lietuvos kibernetiniu nusikaltimu kompetenciju ir tyrimu centras, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA SA, NATIONAL COLLEGE OF IRELAND, TERAWE TECHNOLOGIES LIMITED, CY CERGY PARIS UNIVERSITE, BANCO SANTANDER SA, G & N SILENSEC LTD, RED OPEN S.R.L.

Santrauka: „DIGITAL4Security” – tai novatoriška ir rinkos poreikius atitinkanti Europos kibernetinio saugumo valdymo ir duomenų suverenumo magistrantūros programa, pagal kurią įvairių sektorių Europos MVĮ ir bendrovėms bus suteikta kibernetinio saugumo valdymo, reguliavimo ir techninių įgūdžių, reikalingų siekiant užkirsti kelią esamoms ir kylančioms kibernetinio saugumo grėsmėms ir į jas reaguoti, taip padedant apsaugoti Europos pramonės šakas nuo kibernetinių atakų. Mūsų programa „Digital4Security” iš esmės bus grindžiama rinkos ir pramonės poreikiais, bus nuolat pritaikoma ir plėtojama, kad būtų atsižvelgta į esamus ir būsimus kibernetinio saugumo pavojus, ir padės Europos bendrovėms, visų pirma MVĮ, sumažinti saugumo riziką, sukurti tvirtą apsaugą ir veiksmingai valdyti bet kokius kibernetinius incidentus. Programa „DIGITAL4Security” prisidės prie bendrųjų programos „Skaitmeninė Europa” tikslų, nes pagal Europos kibernetinio saugumo įgūdžių sistemą (angl. ECSF) bus sparčiai parengta daug absolventų, kurie užims labai paklausias pareigas ir užpildys svarbius profesinius profilius, kurie yra labai svarbūs nuolatiniam Europos įmonių saugumui ir sėkmei. Mūsų tikslas – perkvalifikuoti ir kelti absolventų, specialistų, vadovų ir įmonių vadovų kvalifikaciją, kad jie taptų „kibernetiniu pasitikėjimu” ir įgytų kibernetinio saugumo valdymo žinių, reikalingų kibernetinio saugumo infrastruktūrai stiprinti ir patikimoms incidentų prevencijos ir valdymo procedūroms įgyvendinti. Bendras šio projekto tikslas – sukurti ir įgyvendinti itin novatorišką, veiksmingą ir tvarią Europos kibernetinio saugumo magistrantūros programą, kuri užtikrins nuolatinį kvalifikuotų kibernetinio saugumo valdymo ekspertų tiekimą ir padės spręsti didėjantį kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumą, keliantį grėsmę daugelio Europos pramonės šakų ir viešojo sektoriaus institucijų stabilumui. Programa bus parengta taip, kad pritrauktų kuo platesnį potencialių studentų ir įmonių ratą iš įvairių sektorių, demografinių ir kultūrinių sluoksnių, užtikrinant lyčių lygybę ir įtraukiant studentus iš įvairių grupių.