BIOTraCes - Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palankios visuomenės, Nr.101081923 - MRU

BIOTraCes – Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palankios visuomenės, Nr.101081923

Projekto Nr. 101081923             
Projekto pavadinimas: „Biologinė įvairovė ir permainingi pokyčiai siekiant pliuralistinės ir gamtai palankios visuomenės” (angl. BIOdiversity and Transformative Change for plural and nature-positive societies – BIOTraCes)
Projekto trukmė
: nuo 2022-12-01 iki 2026-11-30
Projekto vykdytojas: STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (Nyderlandai)
Kiti projekto partneriai:  GOETEBORGS UNIVERSITET (Švedija); CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS (Portugalija); OKOLOGIAI KUTATOKOZPONT (Vengrija); ASOCIACION BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE – KLIMA ALDAKETA IKERGAI (Ispanija); MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lietuva); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA (Italija); UNIVERSITEIT TWENTE (Nyderlandai); UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (Rumunija); EUROPEAN SCIENCE COMMUNICATION INSTITUTE (ESCI) GGMBH (Vokietija); CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (Ispanija)

Projekto vadovas MRU: Audra Balundė

Apie projektą: BIOTraCes kuria žinias, įrankius ir naujus metodus, kurie įgalina Transformacinius Pokyčius (TP), būtinus gamtai palankiai visuomenei sukurti. Projektui siekiama prisidėti prie įtraukesnės, veiksmingesnės ir teisingesnės viešosios politikos, vietos strategijų ir įmonių susirūpinimo dėl biologinės įvairovės, suderintos su Europos žaliuoju kursu ir tvarios plėtros tikslais. Siekdami šio tikslo bendradarbiausime su įvairiais suinteresuotųjų šalių tinklais apie 9 transformuojančias biologinės įvairovės naujoves didelio poveikio sektoriuose – žemės ūkio ir maisto, miškininkystės, vandens ir urbanizacijos. Šie vietiniai atvejų tyrimai visoje Europoje padės suprasti, kaip daugialypės ir dažnai marginalizuotos vertybės, tapatumas (susikirtimas) ir žinių sistemos, susijusios su gyvenimu ir rūpinimusi gamta, gali formuoti elgesį. Atvejo analizės metu bus sukurtas gerų ir nesėkmingų pavyzdžių portfelis, atskleidžiant galios blokavimą, sverto galimybes ir įgalinančius veikėjus bei išbandant bendrai sukurtas intervencijas. Taip pat bus analizuojamu netiesioginiai biologinės įvairovės nykimo veiksniai: struktūriniai veiksniai ir kliūtys, trukdančios priimti tvarius sprendimus ir elgseną. Transformacinių pokyčių teorija apibendrins išvadas, parodydama žingsnius biologinės įvairovės atkūrimo kelyje ir informuos apie viešąsias ir privačias strategijas bei metodus, kaip inicijuoti, paspartinti ir (padidinti) transformacinius pokyčius.

„BIOTraCes“ projekto originalumas yra trejopas:
1) tarpdisciplininio bendradarbiavimo metodas, pagrįstas veiksmų tyrimais, bendra gamyba ir mokymusi.
2) pliuralizavimo (vertybių įvairovės pripažinimas), įgalinimo (atstumtų grupių agentūros didinimo), politizavimo (kliūčių, kliūčių, susijusių su transformaciniais pokyčiais politinės dimensijos atskleidimu) ir įtvirtinimo (įtraukimo į ekonomiką, socialinę praktiką ir politiką) principų bei principų pritaikymas tyrimuose).
3) Dėmesys tam, kad būtų pasiektas poveikis taikant Transformacinių Pokyčių Teorijos metodą, todėl įkurta Įtakos kūrėjų ir suinteresuotųjų šalių taryba. Glaudus ryšys su mokslo ir politikos atstovais ir bendradarbiavimas su projekto partneriais – taip pat dalis projekto vizijos.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Europos Horizonto programą.