Vartotojo teisė į prekės taisymą („Right to repair“) ir jos įgyvendinimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-23  - MRU

Vartotojo teisė į prekės taisymą („Right to repair“) ir jos įgyvendinimas Europos Sąjungos teisėje, S-ST-23-23 

Projekto Nr. S-ST-23-23     
Projekto pavadinimas„Vartotojo teisė į prekės taisymą („Right to repair“) ir jos įgyvendinimas Europos Sąjungos teisėje”
Projekto trukmė: nuo 2023-10-03 iki 2024-04-30
Projekto vadovas: Prof. dr. Lina Novikovienė
Studentė: Augustė Dimčiūtė

Apie projektą: Viena iš žiedinės ekonomikos siekiamybių – užti krinti , kad gaminiai būtų tvarūs ir juos būtų galima naudoti ilgiau, sudaryti ti ek teisines, ti ekekonomines sąlygas vartotojams dalyvauti žiedinėje ekonomikoje. Įvairūs tyrimai rodo, kad nemaža dalis vartotojų, užuot keitę savo daiktus,juos mieliau taisytų, tačiau dažnu atveju turi juos pakeisti naujais dėl didelės prekės taisymo kainos. Taip pat nemaža dalis rinkoje esančiųgaminių dėl savo trumpaamžiškumo negali būti lengvai panaudojami pakartoti nai, sutaisomi ar perdirbami, kadangi jie iš esmės pagaminti vienkarti niam naudojimui. Iti n svarbu, kad vartotojai pardavimo vietoje gautų pati kimą, aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apiegaminio ilgaamžiškumą ir pataisomumą, kuri padėtų jiems palyginti ir atpažinti tvariausius rinkoje esančius gaminius. Taigi ti ek EuroposSąjungos mastu, ti ek nacionaliniu mastu nepaliaujamai siekiama rasti veiksmingų būdų ti nkamiausiam vartotojo teisės į prekės taisymąįgyvendinimui bei su ja susijusių problemų sprendimui, taip prisidedant prie tvaraus vartojimo skati nimo.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.