MAFESUR - Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir prognozavimas urbanizuotose teritorijose, Nr. S-MIP-23-76 - MRU

MAFESUR – Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir prognozavimas urbanizuotose teritorijose, Nr. S-MIP-23-76

Projekto Nr. S-MIP-23-76           
Projekto pavadinimas: „Ekosisteminių paslaugų kartografavimas ir prognozavimas urbanizuotose teritorijose”
Projekto trukmė: nuo 2023-04-01 iki 2026-03-31
Projekto vadovas: dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira

 

Projekto tikslas: Pusė pasaulio gyventojų gyvena miestuose, ir manoma, kad netrukus šis skaičius dar išaugs. Miestų teritorijų augimas mažina ekosistemų gebėjimą teikti paslaugas. Ekosisteminės paslaugos (EP) yra labai svarbios žmonių gerovei, todėl būtina suvokti, kaip žemėnauda ir klimato kaita paveiks jų teikimą miestuose. Miestų plėtra yra vienas iš didžiausią poveikį ekosistemų degradacijai darančių veiksnių. Tai ypač svarbu Lietuvoje, kur didieji miestai yra vieni sparčiausiai augančių Europoje. Europoje ir Lietuvoje atlikta nedaug žemėnaudos ir klimato kaitos poveikio EP tyrimų. Suprasti, kaip žemėnauda ir klimato kaita ateityje paveiks miestų teritorijas, yra labai svarbu siekiant užtikrinti miestų gyvybingumą. Projekto „Ekosisteminių paslaugų miesto teritorijose kartografavimas ir prognozavimas” (MAFESUR) tikslas – ištirti žemėnaudos ir klimato kaitos poveikį EP teikimui trijuose miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bus vertinami 3 būsimi žemėnaudos ir 3 klimato scenarijai iki 2050 metų. Kiekvienoje tiriamoje vietovėje bus kartografuojamos 2 reguliavimo ir 2 aprūpinimo EP ištekliai. Iš viso kiekvienam miestui bus parengti 9 scenarijai ir 36 EP sluoksniai.

Numatytos veiklos:

  • Suinteresuotųjų šalių įtraukimas, literatūros apžvalga ir duomenų rinkimas.
  • Žemėlapių sudarymas ir būsimų žemėnaudos pokyčių prognozavimas pagal skirtingus klimato scenarijus.
  • EP žemėlapių sudarymas ir prognozavimas.

MAFESUR rezultatai bus platinami įvairiais kanalais, kad pasiektų visas visuomenės grupes ir padėtų Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos valdžios institucijoms gauti mokslu pagrįstos informacijos geresniam miestų planavimui ir gyvenimui juose. MAFESUR suteiks patikimą informaciją, kuri padės tiriamoms teritorijoms tapti atsparesnėmis. Projektas padės Lietuvai įgyvendinti nacionalines (pvz., Lietuvos vizija 2050), ir prisidėti įgyvendinant regionines (pvz., ES biologinės įvairovės strategija 2030) ir pasaulines (pvz., JT darnaus vystymosi tikslai) strategijas.

 

Projektas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų ir vykdomas pagal Tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“.