SEMASC - Mėgėjų sporto klubų socialiniai ekonominiai modeliai, 101133907 - MRU

SEMASC – Mėgėjų sporto klubų socialiniai ekonominiai modeliai, 101133907

Projekto Nr. 101133907

Projekto pavadinimas: „Mėgėjų sporto klubų socialiniai ekonominiai modeliai” (SEMASC)

Projekto trukmė – 2023-10-01 2026-09-30

Projekto vadovas: Prof. dr. Vilma Čingienė

Projekto koordinatorius: UNIVERSITE DE LILLE (Prancūzija)

Projekto partneriai: Institut français du Monde associatif (Prancūzija), UNIVERSIDADE DE LISBOA (Portugalija), ASSOCIATION EUROPEENNE DES EMPLOYEURS DU SPORT (Prancūzija), MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS (Lietuva), UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU (Lenkija), Fundación Universidad Pascal (Argentina), INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH, EXERCISE & SPORTS SA (LUKSEMBURGAS), Nacionalinė sporto agentūra prie Švietimo ministerijos (Lietuva).

Anotacija: Sporto asociacijos sudaro masinio dalyvavimo sporte pagrindą daugelyje Europos šalių. Mėgėjiški sporto klubai (MSK) yra esminis daugelio sporto paslaugų teikimo sistemų visame pasaulyje komponentas. ASC padeda siekti tikslų, susijusių su įvairiais aspektais, pavyzdžiui, sporto misijomis, taip pat socialinėmis misijomis, susijusiomis arba nesusijusiomis su sportu, pavyzdžiui, integracijos, jaunimo, sveikatos, laisvalaikio, švietimo, politinio švietimo. Jau daugelį metų mėgėjų sporto klubai susiduria su didelėmis problemomis: mažėja viešasis finansavimas, didėja valdžios institucijų instrumentalizacija, didėja komercializacija ir privačių sporto paslaugų teikėjų konkurencija. Tuo pat metu ASC vis dažniau susiduria su ekonominiais finansinės ir sveikatos krizės padariniais. Dėl šių daugialypių įtampų, su kuriomis susiduria ASC, keičiasi jų ekonominis modelis, o tai gali lemti organizacijos tikslų pasikeitimą ir veiklos sutrikimus.
Mėgėjų sporto klubų socialiniai ekonominiai modeliai (SEMASC) projektas – tai 5 Europos šalių bendradarbiavimo partnerystė, glaudžiai susijusi su vienu ne Europos partneriu, vienijanti daugybę suinteresuotųjų šalių iš ne pelno siekiančio sporto sektoriaus (Olimpinį komitetą, nacionalines sporto agentūras, federacijas, nacionalinius ne pelno siekiančių organizacijų institutus) ir mokslininkus. Pagrindinis SEMASC projekto tikslas – sukurti mokymo medžiagą, kuri padėtų mėgėjų sporto klubams, pasitelkiant parametrus ir rodiklius, įvertinti ir pagerinti jų socialinį ir ekonominį modelį. Tai suteiks federacijoms ir olimpiniams komitetams galimybę sudaryti sąlygas pertvarkai ir organizaciniams pokyčiams, lemiantiems mėgėjų sporto klubų socialinio ir ekonominio modelio tobulinimą ir naujus požiūrius. Antrasis tikslas – sudaryti sąlygas olimpiniams komitetams ir federacijoms padidinti ASC atsparumą. Pastaruoju metu ASC atsparumas tampa vienu iš dažniausių sporto organizacijų iššūkių, visų pirma dėl Covid-19 krizės.

Projektas finansuojamas pagal Erasmus Lump Sum Grants programą.