Atsisakymo pripažinti užsienio teismų sprendimus pagrindų, nustatytų Hagos konvencijoje dėl užsienio teismo sprendimų pripažinimo, vertinimas, S-ST-23-19  - MRU

Atsisakymo pripažinti užsienio teismų sprendimus pagrindų, nustatytų Hagos konvencijoje dėl užsienio teismo sprendimų pripažinimo, vertinimas, S-ST-23-19 

Projekto Nr. S-ST-23-19     
Projekto pavadinimas„Atsisakymo pripažinti užsienio teismų sprendimus pagrindų, nustatytų Hagos konvencijoje dėl užsienio teismo sprendimų pripažinimo, vertinimas”
Projekto trukmė: nuo 2023-10-03 iki 2024-04-30
Projekto vadovas: Dr. Remigijus Jokubauskas
Studentė: Ivan Sukhorukov

Apie projektą: Tyrime bus siekiama išnagrinėti atsisakymo pripažinti ir vykdyti užsienio teismų sprendimus pagrindus, nustatytus Hagos konvencijoje dėl
užsienio teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, Briuselis Ibis reglamente ir JAV teisėje. Tyrime bus nagrinėjama, kaip tarptautinėje
privatinėje teisėje bei bendrosios teisės tradicijos valstybėse yra aiškinami ir taikomi užsienio teismų sprendimų pripažinimo pagrindai.
Tyrime bus nagrinėjama, kokie užsienio teismų sprendimų nepripažinimo pagrindai yra nustatyti minėtose teisės sistemose, kokie jų
panašumai ir skirtumai, kaip istoriškai kito užsienio teismų sprendimų nepripažinimo pagrindų aiškinimas ir taikymas. Taip pat bus
nagrinėjama, kokį poveikį užsienio teismų sprendimų pripažinimui ir vykdymui tarptautinėje privatinėje teisėje turės Hagos konvencijos dėl
užsienio teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo įsigaliojimas.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal studentų tyrimų semestrų metu programą.