Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital - SELINA), Nr. 101060415 - MRU

Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA), Nr. 101060415

 

Projekto Nr. 101060415
Projekto pavadinimas: „Mokslas apie įrodymais grįstus ir tvarius gamtos išteklių sprendimus“ (angl. Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital – SELINA).
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2022-07-01 iki 2027-06-30.
Projekto vykdytojas: The Leibniz University Hannover (Vokietija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: STICHTING CAPITALS COALITION (Nyderlandai); ECOSTACK INNOVATIONS LIMITED (Malta); UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO (Italija); PENSOFT PUBLISHERS (Bulgarija); OKOLOGIAI KUTATOKOZPONT (Vengrija); ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI (Slovėnija); PANEPISTIMIO PATRON (Graikija); SPACE4ENVIRONMENT SARL (Liuksemburgas); NATIONAL INSTITUTE OF GEOPHYSICS GEODESY AND GEOGRAPHY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES (Bulgarija); UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (Ispanija); PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG (Austrija); UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI (Rumunija); EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH (Šveicarija); VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (Belgija); STICHTING VOOR DUURZAME ONTWIKKELING (Nyderlandai); BALTIJAS VIDES FORUMS (Latvija); WCMC LBG (Didžioji Britanija); UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (Lenkija); INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT (Prancūzija); KOBENHAVNS UNIVERSITET (Danija); STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA (Norvegija); EESTI MAAULIKOOL (Estija); THE CYPRUS INSTITUTE (Kipras); WAGENINGEN UNIVERSITY (Nyderlandai); SUOMEN YMPARISTOKESKUS (Suomija); USTAV VYZKUMU GLOBALNI ZMENY AV CR VVI (Čekija); SARVISION BV (Nyderlandai); MINISTRY OF ENVIRONMENT (Slovakija); FUNDACAO GASPAR FRUTUOSO (Portugalija); Agentschap voor Natuur en Bos (Belgija); COMUNE DI TRENTO (Italija); LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA (Lietuva); VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA (Latvija); South Atlantic Environmental Research Institute (Didžioji Britanija); ASSOCIACAO BIOPOLIS (Portugalija); UNIVERSITY OF HAIFA (Izraelis); Cohab Initiative Secretariat Ltd. (Airija); KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (Švedija); HRVATSKI SUMARSKI INSTITUT (Kroatija); SEAcoop STP (Italija); Macroplan Ltd. (Bulgarija); UNIVERSITE DE LA REUNION (Prancūzija); SPATIAL SERVICES GMBH (Austrija); ASPLAN VIAK AS (Norvegija); MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO (Ispanija); Denkstatt Bulgaria OOD (Bulgarija); Cooperative Wolfs Company U.A. (Olandijos Karibai).

Santrauka: Vis labiau pripažįstama biologinės įvairovės ir sveikų ekosistemų bei jų teikiamų paslaugų svarba. Buvo pradėtos politikos iniciatyvos, tokios kaip Europos Sąjungos bioįvairovės strategijos 2020 ir 2030 m., IPBES, IPCC ir CBD, skirtos biologinei įvairovei, gamtos kapitalui ir susijusioms vertybėms spręsti. Tyrimai sukūrė žinių bazę, leidžiančią geriau suprasti gamtos ir žmogaus sąveiką, kuri yra ekosistemų paslaugų (ecosystem services – ES) teikimo pagrindas. Pagrindinis susijusių veiksmų tikslas – pateikti patikimą informaciją, kurią būtų galima panaudoti siekiant paremti ekosistemų apsaugą, atkūrimą ir tvarų bei klimatui neutralų naudojimą iki 2030 m. MAES pateikė konceptualią, metodologinę ir duomenų bazę išsamiems vertinimams atlikti; įvairiais erdviniais masteliais, įskaitant visų ekosistemų paslaugų vertinimą (2020 m.) ir vertinimus Europos Sąjungos valstybėse narėse. Vis daugiau prieinama žinių ir duomenų apie skirtingus ekosistemų tipus (įskaitant saugomas ir jūrų teritorijas). Kitas žingsnis – integruoti skirtingus MAES komponentus (ekosistemos žemėlapių sudarymą, būklę, apskaitą) ir sudaryti sąlygas ekosistemų paslaugoms įsisavinti juos priimant sprendimus. Pagrindiniai iššūkiai apima biologinės įvairovės ekosistemos būklės ir ekosistemų paslaugų santykių įrodymą ir susiejimą su Europos Sąjungos politika. Konsorciumas vienija ekspertus iš visų ES valstybių narių, asocijuotų šalių ir ES užjūrio regionų su suinteresuotosiomis šalimis iš įvairių viešojo ir privataus sektorių. Konsorciumo kompetenciją sudaro pagrindiniai ekosistemų paslaugų mokslo, ekosistemų apskaitos ir mokslo, politikos ir verslo sąsajų ekspertai (ekologai, ekonomistai, socialiniai mokslininkai). Todėl įgyvendinant projektą bus pateiktos taikomos priemonės ir modeliai bei jų naudojimo gairės. Projektas pateiks realius, įrodymais pagrįstus ir suderintus ekosistemų paslaugų sprendimų priėmimo visoje Europoje atvejus, leidžiančius pakeisti dinamiką, sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą ir užtikrinti esminį ekosistemų paslaugų tvarų tiekimą ir naudojimą.

Projekto svetainė: https://project-selina.eu/

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.