PROGENDERING - Lyčių lygybės užtikrinimo skatinimas akdemijoje stiprinant lyčių lygybę lygiateisiškumą ir įtrauktį į aukštąjį mokslą, 2023-1-IT02-KA220-HED-000154344 - MRU

PROGENDERING – Lyčių lygybės užtikrinimo skatinimas akdemijoje stiprinant lyčių lygybę lygiateisiškumą ir įtrauktį į aukštąjį mokslą, 2023-1-IT02-KA220-HED-000154344

Projekto Nr. – 2023-1-IT02-KA220-HED-000154344

Projekto pavadinimas: „Lyčių lygybės užtikrinimo skatinimas akdemijoje stiprinant lyčių lygybę lygiateisiškumą ir įtrauktį į aukštąjį mokslą” (PROGENDERING)

Projekto trukmė – 2023-10-01 2026-09-30

Projekto koordinatorius – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA – UNIMC

Projekto vadovė MRU:Doc. dr. Vida Česnuitytė

Projekto partneriai: KMOP Švietimo ir inovacijų centras – KMOP, SPOLECZNA AKADEMIA NAUK – NAUK, LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN – LMU, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – VUB, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS – MRU

Projekto aktualumas: Pasiūlymu siekiama prisidėti prie lyčių lygybės, įtraukties, įvairovės ir pagarbos skirtumams akademinėje bendruomenėje skatinimo, o jo aktualumas pasireiškia tuo, kad jis stiprina universitetų gebėjimus kurti įtraukias švietimo bendruomenes. Bendrieji ir konkretūs tikslai yra aiškiai išdėstyti ir atitinka pasirinktus prioritetus. Tačiau pasirinktus prioritetus reikėtų aptarti išsamiau ir įtikinamiau. Visų pirma aukštojo mokslo prioritetas „Aukštasis mokslas: kurti įtraukią aukštojo mokslo sistemą” turėtų būti aprašytas tinkamesniu detalumo lygiu, nepasižyminčiu pastebimais novatoriškais elementais, o horizontalusis prioritetas nagrinėjamas tradiciniame ir jau plačiai išnagrinėtame kontekste. Partnerių profilis įtikinamai apibūdintas siekiant projekto tikslų. Atsižvelgiant į pasirinktas temas, apibrėžtas PVO dalyvavimas yra geras pasiūlymo privalumas. Įtikinamas pagrindimas, apžvalga ir poreikių analizė su geromis nuorodomis parodo, kaip pasiūlymas padėtų tobulinti esamą padėtį, prisidedant prie įtraukesnių aukštųjų mokyklų kūrimo ir kovos su diskriminacija. Tačiau, nepaisant kai kurių gana originalių numatomų rezultatų (pvz., informuotumo didinimo priemonių rinkinys studentams), jo originalumas turėtų būti išsamiau atskleistas. Numatomi rezultatai gerai nustatytoms tikslinėms grupėms yra aiškiai pateikti ir įtikinamai integruoti. Nors papildomumas su kitais panašiais projektais (pvz., CONDIVISE, EQUAL-IST, FAROS, EDGE, GEM ir t. t.) aprašytas teisingai, jis labiau orientuotas į partnerių patirties šiose srityse demonstravimą, o ne į įtikinamą sinergijos su kitais veiksmais aprašymą, nors pasiūlyme daug dėmesio skiriama naudojimo strategijai aptarti. Pasiūlymo tarpvalstybiškumo potencialas yra tinkamai atskleistas, daugiausia remiantis geografine partnerystės aprėptimi.

Projektas finansuojamas pagal „Erasmus+” KA2 Bendradarbiavimo partnerysčių programą.