Projektas „Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope - OptFor-EU), Nr. 101060554 - MRU

Projektas „Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope – OptFor-EU), Nr. 101060554

 

Projekto Nr. 101060554
Projekto pavadinimas: „Miškų valdymo optimizavimas siekiant sukurti mažai CO2 į aplinką išskiriančią, atsparaus klimato Europos ateitį“ (angl. OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in EUrope – OptFor-EU)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31
Projekto vykdytojas: Meteo Romania (Rumunija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (Austrija); HELMHOLTZ-ZENTRUM HEREON GMBH (Vokietija); CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Italija); BLUEBILOBA STARTUP INNOVATIVA SRL (Italija); INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (Nyderlandai); UNIVERSITETET I SOROST-NORGE (Norvegija); INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA (Rumunija); SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (Rumunija); ASOCIATIA WWF ROMANIA (Rumunija); AMBIENTA INGENIERIA Y SERVICIOS AGRARIOS Y FORESTALES SL (Ispanija); SERVEIS DE SUPORT A LA GESTIO SL (Ispanija).

Santrauka: Norint pasiekti Paryžiaus susitarime nustatytą 1,5 laipsnio visuotinio atšilimo slenkstį ir iki 2050 m. įgyvendinti Europos žaliojo kurso neutralaus klimato tikslą, būtina ženkliai sumažinti antropogeninį išmetamų teršalų kiekį bei maksimaliai padidinti CO2 absorbentus. Miškai bei sengirės kaip CO2 absorbentas iš dalies kompensuoja antropogeninio išmetamo CO2 kiekio didėjimą ir yra reikšmingas klimato kaitos buferis. Priklausomai nuo miškų charakteristikų, jų valdymo bei pačios ekosistemos teikiamų paslaugų, patys miškai gali būti ne tik grynieji CO2 absorbentai, bet ir CO2 šaltiniai. Vykdant OptFor-EU projektą bus sukurta sprendimų priėmimo pagalbos sistema (Decision Support System – DSS), skirta miškų valdytojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims, su galimais variantais ir būdais optimizuoti dekarbonizaciją ir kitas miško ekosistemų paslaugas (Forest Ecosystem Services – FES) visoje Europoje. Remiantis esamais duomenų šaltiniais, naujausiais miškų vertinimo rodikliais bei sąsajomis tarp klimato veiksnių, miškų atsako ir ekosistemos paslaugų, OptFor-EU sieks įgyvendinti penkis pagrindinius tikslus: (1) Pateikti atnaujintą „Miško klimato“ („Forest-Climate Nexus“) ir „Miško ekosistemos paslaugų (FES)“ aprašą; (2) Eliminuoti į galutinį vartotoją orientuotą proceso modeliavimą; (3) Įgalinti galutinius miško vartotojus priimti pagrįstus sprendimus, didinančius pateis miško atsparumą ir dekarbonizaciją; (4) Sukurti inovatyvią sprendimų priėmimo pagalbos sistema (Decision Support System – DSS) ir (5) Mažinti atotrūkį tarp skirtingų ES strateginių prioritetų, fundamentalaus mokslo bei miškų ir su mišku susijusių sektorių suinteresuotųjų šalių. Remiantis pasiūlos-paklausos metodu, projekto įgyvendinimo metodologija apjungia nuolatinį duomenų konsolidavimą, modeliavimą ir bendrą sprendimų kūrimo procesą kartu su miškų valdytojais ir kitais suinteresuotų šalių praktikais visuose Europos miškų tipuose. DSS sistema bus sukurta ir išbandyta aštuoniose atvejų analizės srityse. Bus siekiama, kad paslauga būtų paruošta naudojimui ir atitiktų TRL7 Europos lygmeniu, o parengtas sistemos perdavimo vartotojui planas padidins poveikį visuomenei ir verslui.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.