Vienų vaikus auginančių motinų šeimos: gerovės valstybių taikomos socialinės politikos priemonės ir lietuvių motinų patirtys emigracijoje, S-PD-24-17 - MRU

Vienų vaikus auginančių motinų šeimos: gerovės valstybių taikomos socialinės politikos priemonės ir lietuvių motinų patirtys emigracijoje, S-PD-24-17

Projekto Nr. S-PD-24-17       
Projekto pavadinimas„Vienų vaikus auginančių motinų šeimos: gerovės valstybių taikomos socialinės politikos priemonės ir lietuvių motinų patirtys emigracijoje”
Projekto trukmė: nuo 2024-01-15 iki 2026-01-14
Stažuotės vadovas: Doc. dr. Vida Česnuitytė
Stažuotojas: dr. Greta Skubiejūtė

Apie projektą: Tyrimai rodo, kad vienos vaikus auginančios motinos patiria didesnę, bent laikinos, emigracijos riziką, emigracija joms ir jų vaikams sukelia papildomų iššūkių – gali sumažinti kontaktą su vaiku, sukelti vaikui įvairių socializacijos ir mokymosi iššūkių, sumažinti motinos ir vaiko ryšius su neformaliu socialiniu tinklu, ir kita (Skubiejūtė, 2021). Nepaisant to, motinos ir toliau renkasi emigruoti, tad svarbu tirti emigracijos priežastis ir pasekmes. Šio tyrimo tikslas yra ištirti politines priemones taikomas skirtingose gerovės valstybėse (Anglijoje, Vokietijoje ir Norvegijoje), skirtas remti vienas vaikus auginančias motinas ir jų vaikams. Taip pat keliamas tikslas ištirti vienų vaikus auginančių motinų patirtis gyvenant šiose šalyse. Siekiama įsigilinti į jų šeimų poreikius, kaip jie atliepiami migracijos šalyse ir Lietuvoje. Pasitelkiant kokybinę metodologiją, bus analizuojamos motinų emigracijos priežastys, vaikų auginimo svečioje šalyje patirtis, įskaitant darbo ir šeimos derinimo galimybes, emocinę gerovę, stigmatizacijos patirti, vaikų priežiūros ir išsilavinimo galimybes, gaunamą socialinę ir finansinę paramą, motinystės praktikas. Taip pat bus gilinamasi į motinų planus ir galimybes sugrįžti į Lietuvą: kokios priežastys lemia, kad jos lieka gyventi emigracijoje, ir ko reikėtų, kad sugrįžtų į Lietuvą.

Projekto tikslai: ištirti politines priemones skirtingose gerovės valstybėse (Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Norvegijoje), atliepiant vienų vaikus auginančių motinų poreikius. Taip pat, bus tiriamos vienų vaikus auginančių lietuvių motinų patirtys, iššūkiai ir poreikiai, priežastys lemiančios pasirinkimą gyventi emigracijoje.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal podoktorantūros stažuočių programą.