Rektorių konferencijos įkūrimas Azerbaidžane - ECAR, Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP - MRU

Rektorių konferencijos įkūrimas Azerbaidžane – ECAR, Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Projekto Nr. 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP
Projekto pavadinimas: „Rektorių konferencijos įkūrimas Azerbaidžane” – ECAR
Projekto vadovė: doc. dr. Inga Juknytė-Petreikienė
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-01-15 iki 2024-01-14
Projekto partneriai: Koordinatorius – Baku Business University (Azerbaijan), kiti partneriai – CPU – French rectors conference (Prancūzija), CRUP The Council of Rectors of Portuguese Universities (Portugalija), EFMD – International association of business schools, CIEP – France Education International (Prancūzija), Baku Higher Oil School/BHOS (Azerbaidžanas), Baku Eurasian University/BAAU (Azerbaidžanas), Khazar University (Azerbaidžanas), Azerbaijan University of Languages/AUL (Azerbaidžanas), Lankaran State University /LSU (public) Azerbaijan State University of Culture and Arts  (Azerbaidžanas), Nakhchivan University (NU)  Azerbaidžanas), Azerbaijan State Pedagogical University /ASPU  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Technical University /AzTU  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Technological University /UTECA  (Azerbaidžanas), Azerbaijan University / AU  (Azerbaidžanas), Odlar Yurdu University  (Azerbaidžanas), Azerbaijan Turism and Managament University (Azerbaidžanas), Baku Engineering University (Azerbaidžanas).

Projekto tikslas – įsteigus Rektorių konferenciją, skatinti glaudų nacionalinių universitetų ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimą ir tinklaveiką. Tačiau įgyvendinimui pasirinktas metodas apima bendradarbiavimo su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis sistemą, daugiausia dėmesio skiriant švietimo poreikiams. Atitinkamai šio projekto tikslinės grupės yra aukštojo mokslo institucijos (aukštųjų mokyklų vadovai, studentai, dėstytojai ir administracija bei sprendimų priėmėjai) ir sprendimų priėmėjai (vyriausybė, ministerijos, Mokslų akademija Pirmąją grupę sudaro, o antrąją – vyriausybė, ministerijos, Mokslų akademija) Šis projektas orientuotas būtent į visų šalių suartinimą sukuriant vidinę tinklo sistemą. Pagrindinė veiklos, kuri bus vykdoma viso projekto metu, sritis apima projekte atrinktų aukštųjų mokyklų gebėjimų stiprinimo iniciatyvas.

Projektas finansuojamas Erasmus+ „Gebėjimų stiprinimas aukštajame moksle” veiksmo lėšomis