Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Viešasis administravimas“, specializacija „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ , PRC-60 (8.10 E-32005) - MRU

Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Viešasis administravimas“, specializacija „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ , PRC-60 (8.10 E-32005)

Projekto Nr. PRC-60 (8.10 E-32005)

Projekto pavadinimas: Pedagoginių studijų magistrantūros studijų programa „Viešasis administravimas“, specializacija „Švietimo ir mokslo politika ir vadyba“ ”

Projekto trukmė – 2023-10-01 2026-06-30

Projekto vadovė: Doc. dr. Barbara Stankiewicz

Projekto partneriai: Radboud Universiteit (Radboud universitetas), Latvijas Universitāte (Latvijos universitetas), Lietuvos mokyklų vadovų asociacija

Informacija apie magistrantūros studijų programą: Viešojo administravimo programos Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specializacija, 1,5 metų (90 kreditų). MRU parengė ir patvirtino Viešojo administravimo (VA) magistrantūros studijų programą ir ŠMM įregistravo ją 1999 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 560, akreditavo 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-616. Remiantis tarptautiniu išoriniu šios programos vertinimu, kurį atliko AHPGS 2013 m. (rekomendavo akreditaciją 6 metams), SKVC akreditavo šią programą 6 metų laikotarpiui (2013 m. birželio 11 d. Įsakymas Nr. SV6-43). MRU Senato 2018 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 1SN-38 buvo patvirtinta šios programos Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos (ŠMPV) specializacija. Per paskutinius ketverius metus, nuo 2019 m. specializacijoje studijavo 62 studentai.
2019 m. birželio 18 d MRU Senatas nutarimu Nr. 1 SN-32 patvirtino Viešojo administravimo magistro studijų programą anglų kalba. 2023 m. kovo 1 d. Studijų kokybės vertinimo centro įsakymu Nr. SV6-10 Viešojo administravimo programa ir jos specializacija akredituoti iki 2030 m. kovo 1 d. Atnaujintas studijų programos specializacijos studijų planas ir aprašas patvirtinti 2023 m. birželio 14 d. Senato nutarimu Nr. 1SN-30.

Laukiami magistrantūros studijų programos įgyvendinimo rezultatai: Studijų programos tikslas yra rengti visų lygių švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specialistus, švietimo ir mokslo politikos analitikus, švietimo ir mokslo institucijų vadovus įgalinant juos įgytas žinias ir supratimą taikyti politikos formavimo, sprendimų priėmimo, politikos įgyvendinimo procesuose, vykdant vadybinę, analitinę, ekspertinę, konsultacinę ar pan. veiklą Lietuvoje, užsienio valstybėse, Europos Sąjungos bei kitų tarptautinių organizacijų institucijose. Tai dera su Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos apraše keliamu siekiu. Visi numatomi studijų programos studijų rezultatai siejasi su Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos apraše nurodytomis kompetencijomis, kurios rekomenduotinos plėtoti būsimų studijų metu. Studijų rezultatų vertinimo būdai ir metodai aprašyti studijų programos ir atskirų studijų dalykų aprašuose.
Visi baigusieji VA Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specializacijos magistrantūros studijų programą turės teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas. Įgyta kvalifikacija suteiks absolventams platesnes integracijos darbo rinkoje bei asmeninės karjeros vystymo galimybes.
Programos absolventai galės dirbti vadovais, ekspertais, konsultantais, mentoriais, projektų vadovais nacionalinėse ir tarptautinėse švietimo institucijose, savivaldybių skyriuose ar viešojo sektoriaus padaliniuose, atsakinguose už švietimo politikos tikslų formulavimą ir įgyvendinimą.