Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje, Nr.S-LIP-22-125 - MRU

Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje, Nr.S-LIP-22-125

Projekto Nr. S-LIP-22-125             
Projekto pavadinimas: „Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaida išeivijoje ir Lietuvoje”
Projekto trukmė: nuo 2022-09-01 iki 2024-12-31
Projekto vadovas: prof. dr. Rūta Marija Vabalaitė

Projekto tikslas: ištirti Pierre’o Teilhard‘o de Chardino įtaką lietuviškosios filosofinės minties formavimuisi ir visuomenės pasaulėžiūrų kaitai, analizuojant jo recepciją išeivijos filosofijoje, pasiekusią ir Lietuvos dvasininkus bei intelektualus, išryškinant jų reikšmę atvirėjančiai lietuvių katalikų visuomenei plačiame pasaulėžiūrinių sankirtų, sąveikos su komunizmo ideologija kontekste. Teilhard‘as de Chardinas padarė didelį poveikį lietuviškosios išeivijos filosofams (A. Maceina, J. Girnius, A. Paškus ir kt.), tačiau tarp jų vykusi ir į pogrindines Lietuvos katalikų
grupeles išsiplėtusi ilgametė diskusija apie prancūzų jėzuito idėjas iki šiol nebuvo išnagrinėta. Projekto naujumą sudaro ir tai, jog jį vykdydami bendradarbiaus dviejų mokslo krypčių: istorijos ir filosofijos mokslininkai, tyrimų medžiaga bus praplėsta archyviniais duomenimis ir atsiminimais. Tai leis rekonstruoti Teilhard‘o de Chardino minčių recepcijos Lietuvių katalikų bendruomenėje ir oficialiojoje sovietinio laikotarpio pabaigos filosofijoje peripetijas, aiškintis jų poveikį katalikų bendruomenių nuostatų kaitai bei atgimimo nuotaikų ir judėjimų formavimuisi. Stažuotės metu Lietuvoje pasiekiamą tyrimų medžiagą projekto vykdytojai papildys tyrimui aktualia, bet dar neanalizuota medžiaga, saugoma Pasaulio lietuvių archyve. Istoriniai Teilhard‘o de Chardino idėjų sklaidos tyrimai išplės tematinį religinių idėjų vaidmens visuomenės pasaulėžiūros raidai sovietmečiu ir valstybės atkūrimo laikotarpiu tyrimų lauką. Teilhard‘o de Chardino kūrinio “Le coeur de la matière” (Materijos širdis), reprezentuojančio jo mąstymo visumą ir leidžiančio geriau suprasti išeivijos filosofų diskusijas, vertimas į lietuvių kalbą išplės Lietuvos filosofinio diskurso lauką.

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.