Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą (InBest Soil), Nr. 101091099 - MRU

Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą (InBest Soil), Nr. 101091099

 

Projekto Nr. 101091099
Projekto pavadinimas: „Piniginis dirvožemio ekosistemų paslaugų vertinimas ir iniciatyvų investicijoms į dirvožemio sveikatą kūrimas: dirvožemio sveikatos tematikos įtraukimas į verslą ir politikos formavimo procesą“ (angl. Monetary valuation of soil ecosystem services and creation of initiatives to invest in soil health: setting a framework for the inclusion of soil health in business and in the policy making process – InBest Soil)
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-01-01 iki 2026-12-31
Projekto vykdytojas: Vigo universitetas (Ispanija)
Projekto dalies vadovas MRU: prof.dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira, paulo@mruni.eu
Kiti partneriai: UNIVERSIDAD DE VIGO (Ispanija); UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA (Ispanija); FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEOSUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Italija); INXENIA DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL (Ispanija); CENTRO DE VALORIZACION AMBIENTAL DEL NORTE SL (Ispanija); WAGENINGEN UNIVERSITY (Nyderlandai); FUNDACION GLOBAL NATURE (Ispanija); SVEUCILISTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET (Kroatija); LATVIJAS VALSTS MEZZINATNES INSTITUTS SILAVA (Latvija); JUNE COMMUNICATIONS SRL (Rumunija); JURRIUS ANDREAS (Nyderlandai); AGRIS SARDEGNA – AGENZIA PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA (Italija); ZABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. (Ispanija); LGI SUSTAINABLE INNOVATION (Prancūzija); Latvijas Valsts mezzinatnes instituta „Silava” un Latvijas Lauksaimniecibas universitates valsts zinatniskas izpetes mezu apsaimniekosanas agentura „Meza petisanas stacija” (Latvija); UDEA BV (Nyderlandai); ACTYVA SOCIEDAD COOPERATIVA (Ispanija).

Santrauka: Daugiau nei pusė Europos dirvožemio, be kitų problemų, kenčia  nuo taršos, erozijos ir tankinimo problemų, o pagal klimato kaitos scenarijų ši degradacija tik dar labiau blogėja. Šiuo metu dirvožemio kokybės prastėjimas kasmet kainuoja apie 50 mlrd. eurų. Tačiau dirvožemio sveikata vis dar laikoma abstrakčia sąvoka, kuri negali būti įtraukta į finansinę veiklą ir kurią labai sunku reglamentuoti.
InBestSoil projekto tikslas yra sukurti investicijų į dirvožemio sveikatos išsaugojimą ir atkūrimą sistemą, plėtojant sveiko dirvožemio lyginant su paveikto dirvožemio ekosistemos teikiamų paslaugų ekonominio vertinimo sistemą, bei įtraukti ją į verslo modelius. Viešosioms ir privačioms organizacijoms tai suteiks ekonominę vertę jų veiksmams, susijusiems su dirvožemio sveikata, bei įgalins rengti bendras strategijas bendradarbiaujant su vietiniais suinteresuotaisiais asmenimis siekiant nacionalinių ir ES politikos ambicijų. InBestSoil pateiks duomenis, įrodymus, įrankius ir modelius, skirtus įvertinti, kaip investicijos į dirvožemio sveikatą gali prisidėti prie perėjimo prie ilgalaikio, atsparaus ir tvaraus dirvožemio naudojimo. Tyrimai bus atliekami 6 švyturiuose ir 3 gyvosiose laboratorijose – iš viso 9 tyrimų srityse, keturiuose Europos biogeografiniuose regionuose (Borealiniame, Žemyniniame, Atlanto vandenyno, Viduržemio jūros) ir įvairios paskirties žemėje (žemės ūkio, miškų, miesto, kasybos). Tai bus bendro kūrimo ir projektavimo modeliai, kuriuose atsispindės skirtingų kūrėjų požiūris, atsakingi tyrimai ir inovacijos bei atviras mokslas. Šiame 48 mėnesių projekte dalyvauja dvidešimt labai skirtingų profilių partnerių iš dešimties šalių (universitetai, mažos ir vidutinės įmonės, konsultavimo kompanijos, ūkininkai, NVO ir kt.). Tokia projekto partnerių sudėtis palengvins rezultatų sklaidą ir tarptautinį bendradarbiavimą bei paskatins įmonių, investicinių kompanijų ir viešojo administravimo institucijų investicijas į dirvožemio sveikatą visame pasaulyje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos HORIZON-RIA lėšų.