HYBRIDC Bendradarbiavimas rengiant bendrą mokymo programą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, Nr.2022-1-EE01-KA220-HED-000089329 - MRU

HYBRIDC Bendradarbiavimas rengiant bendrą mokymo programą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, Nr.2022-1-EE01-KA220-HED-000089329

Projekto Nr. 2022-1-EE01-KA220-HED-000089329             
Projekto pavadinimas: „HYBRIDC Bendradarbiavimas rengiant bendrą mokymo programą kovai su hibridinėmis grėsmėmis”
Projekto trukmė: nuo 2022-09-01 iki 2025-08-31
Projekto vykdytojas: Estijos saugumo mokslų akademija (Sisekaitseakadeemia), Estija
Kiti projekto partneriai: Mykolo Romerio universitetas, Kroatijos vidaus reikalų ministerija
Projekto vadovas MRU: prof. dr. Aurelija Pūraitė

Apie projektą: Dabartinė saugumo padėtis Europoje sąlygoja magistro programos, kuri suteiktų žinių apie hibridines grėsmes, poreikį. Pagrindiniai šio projekto tikslai yra sukurti moksliniais tyrimais pagrįstą išsamią tarptautinę mokymo programą, kuri leistų vykdyti magistrantūros studijų kursą, ypatingą dėmesį skiriant kovai su hibridinėmis grėsmėmis. Į mokymo programą būtų įtraukta studijų medžiaga kiekvienai temai. Be to, būtų sukurta mikrokvalifikacijų / įgaliojimų įgijimo sistema.

Planuojamos projekto veiklos:

  1. Bus parengta mokslinių tyrimų darbotvarkė, taip sistemingai skatinant hibridinių grėsmių ir susijusių temų tyrimus.
  2. Projekto partnerių akademinio personalo nariai dalyvaus mokymuose apie hibridines grėsmes.
  3. Mokymo programos kūrimas, kuris yra šio projekto pagrindas. Mokymo programa būtų prieinama ES ir ne ES mokymo institucijoms, skirtoms įgyvendinti ir ateityje integruoti į nacionalines magistrantūros studijas.

Pagrindiniai šio projekto rezultatai: 9 moksliniai straipsniai, skirti hibridinėms grėsmėms; parengta magistrantūros studijų programa, atitinkanti EKS 7 lygio reikalavimus; metodika ir studijų medžiaga studentams; ir mikrokvalifikacijų sistema/ kredencialų įgijimas.
Šis projektas akademiniam personalui suteiks naujų žinių ir įgūdžių, leidžiančių atpažinti hibridines grėsmes ir su jomis kovoti, bei asmeninės patirties, įgytos projekto įgyvendinimo metu.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ KA2 partnerysčių programą.