HELCI - Aukštojo mokslo mokymosi bendruomenė įtraukčiai (angl. Higher Education Learning Community for Inclusion), Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320 - MRU

HELCI – Aukštojo mokslo mokymosi bendruomenė įtraukčiai (angl. Higher Education Learning Community for Inclusion), Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320

Projekto Nr. 2021-1-ES01-KA220-HED-000023320
Projekto pavadinimas: „HELCI – Aukštojo mokslo mokymosi bendruomenė įtraukčiai” (angl. Higher Education Learning Community for Inclusion)
MRU dalies projekto vadovė: dr. Inga Juknytė Petreikienė
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2022 m. vasario 28 d. – 2025 m. vasario 27 d.
Projekto koordinatorius – Salamankos universitetas

Projekto tikslas – Skatinti nediskriminavimo principus ir bendrąsias Europos vertybes aukštajame moksle, stiprinti ryšius tarp įvairių šalių universitetų ir rengti įtraukiantį ir novatorišką turinį, kuris padėtų kovoti su ksenofobijos ir rasizmo apraiškomis bei kitomis netolerancijos formomis, su kuriomis susiduria Europa.

Projektu siekiama:
1.Sukurti Europos lygmens aukštojo mokslo mokymosi bendriją, skirtą integracijai (HELCI), kuri apimtų visas universitetų tarnybas ir mokslinių tyrimų grupes, besidominčias šia tema, siekiant aptarti ir parengti turinį, kuris suteiktų įvairovės valdymo įgūdžių tiek administraciniam, tiek dėstytojų personalui.
2. Parengti, patvirtinti ir dalytis naujovišku turiniu, rengiant 4 MOOC (masinius atviruosius internetinius kursus), skirtus dėstytojams, mokslo darbuotojams ir administracijos darbuotojams, taip pat magistrantams ir doktorantams, nediskriminavimo, kultūrinės, emocinės ir seksualinės įvairovės bei lytinės tapatybės temomis. Bus skatinamas visos universiteto bendruomenės dalyvavimas kuriant turinį, kurio išorinis poveikis visuomenei yra labai svarbus.
3. Sukurti vadovą ir veiksmų planą „Europos universitetai už įtrauktį ir nediskriminavimą”, kuriame būtų skleidžiama patirtis, perduodamas modelis ir MOOC ir nustatomas planas, kaip įtraukti universitetų turinį, susijusį su Europos vertybėmis, į Europos mokymo tinklą.

Projektas finansuojamas Erasmus+ KA2 – „Bendradarbiavimo partnerystės” programos lėšomis.