T-GREEN Aukštųjų mokyklų studijų pertvarkymas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities, Nr. 101083014 - MRU

T-GREEN Aukštųjų mokyklų studijų pertvarkymas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities, Nr. 101083014

Projekto Nr. 101083014            
Projekto pavadinimas: „T-GREEN Aukštųjų mokyklų studijų pertvarkymas siekiant ekologiškos ir tvarios ateities (angl. Transforming Graduate Education for Green and Sustainable Future)
Projekto trukmė: nuo 2023-01-01 iki 2025-10-31
Projekto vykdytojas: Armėnijos nacionalinis architektūros ir statybos universitetas
Kiti projekto partneriai: National University of Architecture and Construction of Armenia, Eurasia International University, Yerevan State University, Armenian National Agrarian University, Gavar State University, Goris State University, Armenian State University of Economics, French University of Armenia, National Center of for Professional Education Quality Assurance Foundation, Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia, Erasmus Student Network Yerevan, NGO Bridge of Hope, Universidade Catolica Portuguesa, Uniwersytet Jagiellonski, Mykolas Romeris University, International Hellenic University.
Projekto vadovas MRU: doc. dr. Irmantas Rotomskis

Apie projektą: T-GREEN projektas skirtas reformuoti absolventų švietimą armėnų kalba, kad būtų remiamas Žaliasis kursas ir sudaromos sąlygos pereiti nuo tradicinių prie į ateitį orientuotų, ekologiškų ir tarpdalykinių mokymo programų, taip pat skatinant studentų mobilumą ir kuriant bendradarbiaujančias studijų programų įgyvendinimo schemas. Nacionalinių ir institucijų administratorių, sprendimų ir politikos formuotojų, pedagogų, tyrėjų ir studentų gebėjimų stiprinimas integruoti su aplinkosaugos problemomis susijusius tvaraus vystymosi tikslus į politiką ir švietimo turinį – projekto esmė.

Pagrindinis projekto tikslas: sukurti tinklą, įtraukiant nacionalines valdžios institucijas, aukštąsias mokyklas ir kitas suinteresuotąsias šalis, kad būtų galima bendradarbiauti horizontaliai ir vertikaliai: šiuo tikslu nacionaliniai ir instituciniai teisės aktai, skatinantys bendrą, dvigubo ar daugybinio laipsnio įgyvendinimą ir skatinantys studentų mobilumą, kreditų perkėlimą. ir pripažinimas bus sustiprintas ir bandomasis. Strateginis nacionalinio profesijų sąrašo peržiūrėjimas, leidžiantis licencijuoti naujas, į ateitį orientuotas, tarpdisciplinines ir žaliąsias magistrantūros studijų programas, taip pat sukurtos bendradarbiavimo struktūros prisidės prie tolimesnių iniciatyvų ir po projekto įgyvendinimo terminų.

Sukurtas nacionalinis ir institucinis priemonių rinkinys, įgalinantis bendradarbiavimo schemas, bus išbandytas su naujai sukurtomis 3 bendradarbiavimo žaliosiomis edukacinėmis programomis, taip pat 8 esamomis programomis, kurios bus perprofiliuotos žaliaisiais moduliais.

Projekto internetinis puslapis:  https://t-green.am/

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ aukštojo mokslo gebėjimų stiprinimo programą.