ArtNoConflict - Derybų ir konfliktų sprendimo menas (angl. The Art of Negotiation and Conflict Resolution Project) ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH 101139196 - MRU

ArtNoConflict – Derybų ir konfliktų sprendimo menas (angl. The Art of Negotiation and Conflict Resolution Project) ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH 101139196

Projekto Nr.  ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH 101139196

Projekto pavadinimas: „Derybų ir konfliktų sprendimo means (mediacija)“ (angl.k. The Art of Negotiation and Conflict Resolution (Mediation))

Projekto santrumpa: ArtNoConflict

Finansavimo priemonė: ERASMUS+ strateginių partnerysčių programa

Projekto trukmė: 36 mėnesiai nuo 2024-02-01 iki 2027-01-31

Projekto koordinatorius: Nyderlandų verslo akademija (Nyderlandų karalystė).

Projekto vadovė MRU: prof. dr. Agnė Tvaronavičienė

 

Kiti partneriai:

V.N. Karazino Nacionalinis universitetas – Kharkivas (Ukraina)

KROK universitetas – Kyjivas (Ukraina)

Nevyriausybinė organizacija Ukrainos jaunimo tarybų asociacija – Kijivas (Ukraina);

Shota Rustavelio valstybinis universitetas – Batumis (Sakartvelas)

Nevyriausybinė organizacija Jaunimas pasauliui – Tbilisis (Sakartvelas)

 

Santrauka: Projekto tikslas – užtikrinti jaunimui aukšto lygio tarptautinį ir tarpkultūrinį įtraukųjį ugdymą, vykdant virtualius mainus derybų ir mediacijos meno tematika ES šalyse, Gruzijoje ir Ukrainoje.  Šis tikslas bus pasiektas apmokant universitetų ir su

jaunimu dirbančių organizacijų atstovus kritinio mąstymo, derybų ir mediacijos įgūdžių, siekiant sukurti ir įvykdyti jaunimui skirtą nuotolinio mokymo kursą aktualiais konfliktų sprendimo klausimais. Galutinis šio projekto siekis – sustiprinti tarpkultūrinio bendravimo tinklą ir tokiu būdu sumažinti konfliktų mastą bendradarbiaujančių institucijų valstybėse.

 

Planuojami rezultatai: 

  • 2 mokymų modulių universitetų atstovams ir su jaunimu dirbantiems asmenims, kurie vykdys jaunimo mokymus, parengimas ir įgyvendinimas.
  • Nuotolinių derybų ir mediacijos mokymų modulių parengimas.
  • 3 virtualių mainų turų surengimas.
  • 2000 jaunimo atstovų apmokymas.
  • studentų ir jaunimo bendravimo tinkle sukūrimas.
  • Baigiamosios nuotlinės konferencijos organizavimas.

Šis ERASMUS+ projektas skirtas studentams ir jaunimui, suteikiant jiems galimybę ne tik įgyti konfliktų valdymo ir mediacijos įgūdžių tarpkultūrinėje aplinkoje prieinama nuotoline forma, bet ir sudaryti galimybę jiems dalyvauti įvairiuose virtualiuose mainuose, taip pat sukurti ES, Gruzijos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimo tinklą. Ilgalaikis tikslas – stiprinti demokratiją, kultūrinę įvairovę ir ginčų sprendimo mechanizmus, taip siekiant mažinti konfliktų mastą projekto partnerių valstybėse. Siekiant šio tikslo pagal parengtą projekto programą bus organizuojami virtualūs mokymai, seminarai, mediacijos simuliacijos ir kitos veiklos. Projekto naudos gavėjai – universitetų studentai, nestudijuojantis jaunimas, universitetų darbuotojai, su jaunimu dirbantys asmenys, iš viso 2000 asmenų. Mokymų dalyviai įgis specifinių mediacijos, derybų ir bendravimo įgūdžių, kurie reikalingi ne tik akademinių studijų laikotarpiu, bet ir sprendžiant jų laukiančius iššūkius ateityje ir, galiausiai, siekiant pagerinti visuomenės gyvenimo kokybę skleidžiant mediacijos vertybes.

Projektą remia „Erasmus+” strateginių partnerysčių programa.