WIN4SMEs - "Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ", 101143945 - MRU

WIN4SMEs – „Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ”, 101143945

Projekto Nr. 101143945

Projekto pavadinimas: WIN4SMEs – „Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ”

Projekto trukmė – 2024-01-01 2026-12-31

Projekto koordinatorius – HANSE-PARLAMENT EV

Projekto vadovas MRU: doc. dr. Marius Lanskoronskis

Partneriai: BERUFLICHE HOCHSCHULE HAMBURG, Berufliche Schule ITECH, INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE, TREKANTOMRADET DANMARK, SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY, SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMA, Satakunnan kauppakamari ry, Dolnoslaska Izba Rzemieslnicza we Wroclawiu, Wroclaw University of Science and Technology, IPARTESTULETEK ORSZAGOS SZOVETSEGE, Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány, STICHTING PLATFORM BETA EN TECHNIEK, STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, VERSLO IR SVETINGUMO PROFESINES KARJEROS CENTRAS, MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, LIETUVOS VIESBUCIU IR RESTORANU ASOCIACIJA, VSEUKRAINSKA GROMADSKA ORGANISACIJA REMISNICHA, ASSOCIATION EUROPEENNE D’INSTITUTIONS DE L’ENSEIG, Zespol Szkol Zawodowych nr 5.

Apie projektą:

CoVE „WIN4SMEs” gerokai paskatins MVĮ inovacijas darbo vietoje, nes ugdys kvalifikuotą darbo jėgą ir verslumą, puoselės bendradarbiavimo aplinką ir skatins žinių perdavimą. Ji atkreips reikiamą dėmesį į šią dažnai nepastebimą, bet labai svarbią sritį ir padės ją tobulinti. MVĮ, susiduriančios su dideliais technologinės pažangos, globalizacijos ir demografinių pokyčių nulemtais pokyčiais, turi nuolat diegti naujoves, kad galėtų spręsti tokius iššūkius, kaip:
– didėjantis kvalifikuotų darbuotojų ir jaunų verslininkų trūkumas;
– menkas dalyvavimas profesiniame rengime ir mokyme;
– įgūdžių trūkumas, mokymai neatitinka MVĮ poreikių;
– menkas universitetų bendradarbiavimas ir į MVĮ orientuotų mokymo programų trūkumas;
– mažas MVĮ ir profesinio mokymo paslaugų teikėjų tarptautiškumas.

Šiuos iššūkius spręs www.WIN4SMEs.eu kartu su 20 partnerių iš 9 šalių ir 70 asocijuotų organizacijų. Ji suvienys profesinio mokymo paslaugų teikėjus, aukštojo mokslo įstaigas ir MVĮ asociacijas, kurios kartu steigs CoVE „Inovacijos darbo vietoje” 7 šalyse (DE, DK, FI, HU, LT, NL, PL), koordinuojamas vienos skėtinės CoVE. Inovacijos darbo vietoje yra gyvybiškai svarbios MVĮ sėkmei ir konkurencingumui didinti. Jos didina darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą ir veržlumą, kartu maksimaliai išnaudojant darbo jėgos potencialą. MVĮ gali užsitikrinti tvarią ir atsparią ateitį skatindamos novatorišką, prisitaikančią kultūrą, kurioje vertinamas bendradarbiavimas. Priemonės ir švietimo programos, skirtos inovacijoms ir verslumui darbo vietoje (pavyzdžiui, modernaus žmogiškųjų išteklių valdymo, profesinio mokymo orientavimo, inovacijų paramos MVĮ programos), bus sukurtos, išbandytos, įvertintos ir nuolat įgyvendinamos 7 CoVE trijuose švietimo lygmenyse, pasižyminčiuose dideliu perimamumu: pirminis profesinis mokymas, tolesnis mokymas, aukštasis mokslas (EKS 3-6 lygiai).
Visi projekto rezultatai, įskaitant patarimus dėl įgyvendinimo, bus perduoti 70 asocijuotųjų partnerių. Be to, Ukrainos partneris taikys šiuos rezultatus vykdydamas reklaminę veiklą ir mokymus jaunimui bei MVĮ Ukrainoje.

 

Projektas finansuojamas pagal programą Erasmus programą – Partnerystė kompetencijos labui – Profesinio meistriškumo centrai.