Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje, Nr. S-MIP-21-48 - MRU

Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje, Nr. S-MIP-21-48

Projekto Nr. P-MIP-21-48       
Projekto pavadinimas:Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje”.
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-04-14 iki 2024-04-31.
Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Andrius Bielskis

Santrauka: Vieni reikšmingiausių iššūkių šiuolaikinėms visuomenės kyla iš sparčios automatizacijos raidos. Automatizacija sukuria prielaidas išlaisvinimui nuo sunkių ir pasitenkinimo neteikiančių darbo formų, tačiau darosi itin reikšminga filosofiškai įvertinti šio laisvės nuo darbo pažado etinius ir socialinius iššūkius. Automatizacijos iššūkiams kritiškai apmąstyti tyrime pasiūloma originali filosofinė prieiga, apjungianti šiuolaikinį aristotelizmą ir kritinę teoriją.

Siekiamas rezultatas: Tyrimo tikslas yra teoriškai apmąstyti automatizacijos keliamus iššūkius darbui kaip kūrybinei veiklai žmogiško klestėjimo požiūriu. Šiam tikslui įgyvendinti keliami trys uždaviniai. 1. Automatizacijai skirtos literatūros analizė ir jos kritika. 2. Pasitelkiant aristotelišką perspektyvą teoriškai konceptualizuoti nesusvetimėjusio darbo kaip prasmingos ir produktyvios veiklos sampratą nūdienos kapitalizmo kontekste. 3. Automatizacijos generuojamų etinių ir politinių iššūkių identifikavimas ir kritinė analizė.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“.