SOCCER - SOC pajėgumų kūrimas ir diegimas akademiniame sektoriuje - universitetų ir RTO komandinis darbas Vidurio ir Rytų Europos regione, DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC - MRU

SOCCER – SOC pajėgumų kūrimas ir diegimas akademiniame sektoriuje – universitetų ir RTO komandinis darbas Vidurio ir Rytų Europos regione, DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC

Projekto Nr. DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC
Projekto pavadinimas: „SOC pajėgumų kūrimas ir diegimas akademiniame sektoriuje – universitetų ir RTO komandinis darbas Vidurio ir Rytų Europos regione”
Projekto vykdymo laikotarpis: 2023-10-01 2026-09-31
Projekto vykdytojas: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Kiti partneriai: MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS, CESNET ZAJMOVE SDRUZENI PRAVNICKYCH OSOB, UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA, UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE, Masarykova univerzita, UNIWERSYTET JAGIELLONSKI, TARTU ULIKOOL, UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH.

Santrauka: Projekto „Universitetų ir mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų komandinis darbas Vidurio ir Rytų Europos regione” tikslas – stiprinti ES kibernetinio saugumo pajėgumus ir atsparumą, remiant saugumo operacijų centrų (SOC) parengtį, pasirengimą, pajėgumus ir infrastruktūrą akademiniame sektoriuje – universitetuose ir mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijose (RTO), ypač Vidurio ir Rytų Europoje (VRE). Vidurio ir Rytų Europos regioną šiuo metu smarkiai veikia daugybė kibernetinių operacijų, vykdomų lygiagrečiai su didėjančia geopolitine įtampa; tą pačią tendenciją galima pastebėti ir kalbant apie akademinius centrus, kuriems šiuo metu kyla nuolatinė grėsmė – 2022 m. ir 2021 m. jie kiekvieną mėnesį patiria „didžiausius atakų kiekius”. Taigi, tikimasi, kad projektas padės įgyvendinti struktūrinę ir vieninga metodika paremtą SOC infrastruktūros ir paslaugų kūrimą ir diegimą projekto konsorciume dalyvaujančiuose akademiniuose centruose. Tai apima priemonių rinkinio, skirto dalytis gerąja patirtimi, susijusia su SOC kūrimu, ir galimų SOC paslaugų diegimo ir integravimo modelių kūrimą. Akademinio sektoriaus prisotinimas duotais SOC sprendimais leis geriau stebėti, aptikti ir reaguoti į kibernetines atakas ir grėsmes, įskaitant dalijimąsi žiniomis ir kibernetinio saugumo grėsmių žvalgybos (CTI) duomenimis (pažeidžiamumų duomenų bazės), taip pat padės populiarinti bendro reagavimo į kibernetinius incidentus sistemą (FIRST, SIM3). Svarbus projekto tikslas – populiarinti žinias apie SOC kūrimą, diegimą ir veikimą bei ugdyti atitinkamus SOC įgūdžius universitetų kibernetinio saugumo bendruomenėje – būsimoje kibernetinio saugumo specialistų grupėje, kuri, kaip tikimasi, padės privatiems ir viešiesiems subjektams tobulinti savo kibernetinio saugumo pajėgumus.