Nacionaliniai projektaiProjektas „Vaiko psichosocialinė raida perėjus į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE)“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-17-0009), finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją. Išsamiau.

Projektas Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas  (projekto vykdytojas - Mykolo Romerio universitetas, projekto partneris – Lietuvos savivaldybių asociacija) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Išsamiau.

Projektas Elkis tvariai: psichologiniai aplinką tausojančio elgesio mechanizmai (GOGREEN)(Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0017), finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas Kritinis mąstymas aukštajame moksle: studijų ir darbo rinkos perspektyva (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0068), finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.  09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas „Lietuvos nacionalinis ekosistemų paslaugų vertinimas ir kartografavimas“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0104), finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr.  09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Išsamiau.

Projektas „Įtrauki ir besimokanti individualizuotos gamybos proceso vertinimo sistema“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0076, finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai, moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“. Išsamiau.

Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Išsamiau.

Projektas „Doktorantūros studijų plėtra“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0001, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, vykdomas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“. Išsamiau.         

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro 2018 m. kovo 12 d. projekto „Tęsk“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001, pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Išsamiau.

Projektas „Sveikatos stiprinimo poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas“ Nr. S-214, įgyvendinamas Sveikatos apsaugos ministerijos, finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2018 metų lėšomis. Išsamiau.

Projektas „Nacionalinės informacinio poveikio atpažinimo ir analizės ekosistemos (NAAS) sukūrimas“, dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, vykdomas pagal veiksmų programos priemonę 01.2.1-LVPA-V-835 Ikiprekybiniai pirkimai LT, kvietimo teikti paraiškas numeris 03. Išsamiau.

Projektas „Skaitmeninio turinio ekosistemų tyrimas“ (Nr. P‑MIP‑19-445), vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“. Išsamiau.

Projektas „Lietuvos suaugusiųjų raštingumo sąsaja su įsitvirtinimu darbo rinkoje ir mokymusi visą gyvenimą“ (Nr. P-MIP-20-393), vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“. Išsamiau.

Projektas „Tarpusavio ryšiai tarp nedarbo lygio ir šešėlinės ekonomikos Lietuvos regionuose“ (Nr. P-GEV-20-36), vykdomas pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“. Išsamiau.

Projektas „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0008), finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. Išsamiau.

Projektas „Specialybės kalbos dėstymas“ (Nr. K-8/2020), vykdomas pagal Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programą. Išsamiau.

Projektas „Organiškoji valstybė ir pilnutinė demokratija: samprata ir perspektyvos(Nr. S-LIP-20-22), vykdomas pagal Lituanistinių tyrimų programą. Išsamiau.

Projektas Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės saugumo ir žmogaus teisių paieška“ (Nr. P-COV-20-73), vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos kvietimą dėl valstybei svarbių sprendimų COVID-19 padarinių mažinimo. Išsamiau.

Projektas Dvikalbis automatinis terminų atpažinimas“ (Nr. P-MIP-20-282), vykdomas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai. Išsamiau.

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747