Magistrantūros studijos

Į tei­sės ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas kon­kur­so tvar­ka pri­ima­mi as­me­nys, tu­rin­tys tei­sės ba­ka­lau­ro laips­nį. Magistrantūros studijos skirtos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Studijų trukmė priklauso nuo studijų intensyvumo – nuolatinės studijos trunka 1,5, o ištęstinės – 2 metus. Siūlomos magistrantūros studijų programos:

lietuvių kalba:
   Asmenys, turintys ne teisės studijų krypties bakalauro laipsnį ir norintiems studijuoti teisės studijų krypties tam tikrose magistrantūros studijų programose studijuoja papildomose studijose. Studijų metų yra išlyginami Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) nustatyti studijų dalykai. Baigę teisės studijų krypties papildomas studijas, asmenys gali pretenduoti į:
   Administracinės teisės, Darbo teisės, Mokesčių ir finansų teisės, Tarptautinės teisės, Mediacijos magistrantūros studijas.
   Fakulteto siūlomos magistrantūros studijų programos anglų kalba:
   Studentams, sėkmingai baigusiems magistrantūros studijas ir apgynusiems baigiamąjį magistro darbą, suteikiamas teisės magistro laipsnis.

   Teisės magistro laipsnis suteikia galimybę dirbti aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą bei tęsti studijas doktorantūroje siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.


   • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
   • Tel.: (8 5) 271 4625
   • El. p.: roffice@mruni.eu
   • www.mruni.eu
   • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
   • Budėtojas: (8 5) 271 4747