Elektroninio verslo vadyba

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX064
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos paskirtis

Elektroninio verslo vadybos studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos verslo administravimo specialistus, turinčius praktinių gebėjimų bei žinių apie šiuolaikinius socialinius-ekonominius procesus elektroninėje erdvėje, informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) įtaką tradiciniams verslo modeliams, sėkmingą jų taikymą, kuriant, formuojant ir valdant e-verslą.  

Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, leidžiančios analizuoti ir vertinti e-verslo sistemas, techniniais, vadybiniais ir teisiniais aspektais.  Studijų metu, didelis dėmesys skiriamas ir praktinių įgūdžių formavimui, pvz. Google įrankių analizei ir jų panaudojimo galimybėms, taikant šiuolaikinės e-rinkodaros priemones. 

Studijuoti  šią programą galima lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Įgiję vadybos magistro kvalifikacinį, galėsite dirbti vadybininko darbą šiuolaikinėse stambiojo bei smulkiojo privataus verslo sektorių kompanijose, įmonėse bei konsultavimo paslaugas teikiančiose agentūrose. Taip pat, sėkmingai siekti karjeros, visų administravimo lygmenų viešosiose valdžios įstaigose arba kurti nuosavas verslo įmones.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Elektroninio verslo informacinės sistemos

6

Elektroninio verslo strategijos ir sprendimai

6

Elektroninio verslo teisinė aplinka

6

Technologinių inovacijų vadyba ir komunikacija

6

Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Elektroninės paslaugos

6

E-marketingas ir rinkos tyrimai

6

Intelektinė nuosavybė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

El. mokėjimų rinkos

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).