Kibernetinio saugumo vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Kibernetinio saugumo valdymas

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX066
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m. (anglų k.), Ištęstinės studijos  –  2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2048 €, ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Programos tikslas

Kibernetinio saugumo vadymo studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius integraliai suprasti, kurti bei valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą. Taip pat, įskaitant ir ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, priklausomai nuo organizacinių, komunikacinių, teisinių, vertybinių bei inovacinių kibernetinio saugumo aspektų.  Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, orientuotos į kibernetinio saugumo prevenciją, užtikrinimą bei palaikymą, atitinkamų sprendimų būdų nustatymą ir veiklos organizavimą bei koordinavimą. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje kibernetinio saugumo srityje. 

Studijos vyksta lietuvių arba anglų k.

Studijų programa vykdoma lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Absolventai gali sėkmingai dirbti kibernetinio saugumo pareigūnais, saugos įgaliotiniais, už kibernetinį saugumą atsakingų padalinių vadovais, taip pat kibernetinio saugumo specialistais. Absolventai taip pat gali sėkmingai dirbti duomenų apsaugos pareigūnais, pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

Įgiję profesines kompetencijas, galėsite dirbti tiek viešojo sektoriaus struktūrose, tiek verslo įmonėse. Taip pat, galėsite ir patys kurti įmones, teikiančias kibernetinio saugumo paslaugas ar konsultacijas bei joms vadovauti. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (ANGLŲ K.)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomikos pagrindai*

3

Vadyba*

3

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Kibernetinio saugumo kultūra organizacijoje

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Asmens duomenų apsauga

6

Saugumo ekonomika

6

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Intelektinė nuosavybė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

IT projektų vadyba

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomikos pagrindai*

3

Vadyba*

3

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

Kibernetinio saugumo kultūra organizacijoje

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Asmens duomenų apsauga

6

Saugumo ekonomika

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Intelektinė nuosavybė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

IT projektų vadyba

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Ekonomikos pagrindai“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. , 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai