Kibernetinio saugumo valdymas

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX066
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m. (anglų k.), Ištęstinės studijos  –  2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Norminės studijų kainos: nuolatinės studijos - 1994 €, ištęstinės studijos - 1496 € už semestrą.

Programos tikslas

Kibernetinio saugumo valdymo studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius integraliai suprasti, kurti bei valdyti šiuolaikines informacinių technologijų aplinkas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant kibernetinį saugumą bei duomenų apsaugą Taip pat, įskaitant ir ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų saugą, priklausomai nuo organizacinių, komunikacinių, teisinių, vertybinių bei inovacinių kibernetinio saugumo aspektų.  Šios antrosios pakopos studijos yra tarpdisciplininės, orientuotos į kibernetinio saugumo prevenciją, užtikrinimą bei palaikymą, atitinkamų sprendimų būdų nustatymą ir veiklos organizavimą bei koordinavimą. Paskaitas dėsto mokslininkai, turintys ir praktinio darbo patirtį ir praktikai-ekspertai, dirbantys versle ar viešajame sektoriuje kibernetinio saugumo srityje. 

Studijos vyksta lietuvių arba anglų k.

Studijų programa vykdoma lietuvių arba anglų kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Absolventai gali sėkmingai dirbti kibernetinio saugumo pareigūnais, saugos įgaliotiniais, už kibernetinį saugumą atsakingų padalinių vadovais, taip pat kibernetinio saugumo specialistais. Absolventai taip pat gali sėkmingai dirbti duomenų apsaugos pareigūnais, pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). 

Įgiję profesines kompetencijas, galėsite dirbti tiek viešojo sektoriaus struktūrose, tiek verslo įmonėse. Taip pat, galėsite ir patys kurti įmones, teikiančias kibernetinio saugumo paslaugas ar konsultacijas bei joms vadovauti. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

E-valdžios ir e-demokratijos sprendimai

6

Kibernetinio saugumo rizikų valdymas

6

Kibernetinio saugumo teisinė aplinka

6

Viešųjų ryšių strategijos

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Asmens duomenų apsauga

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Saugumo ekonomika

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Elektroninės informacijos saugumo modeliavimas

6

Intelektinė nuosavybė

6

IT projektų vadyba

6

Magistro baigiamasis darbas

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus, jei nebuvo studijuoti ankstesnėse studijose.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.).

Užsiėmimai negalintiems atvykti  transliuojami realiu laiku („online“)  pagal patvirtintą tvarkaraštį.

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).