Finansų valdymas

Studijų programos kryptis
Finansai
Valstybinis kodas
6211LX065
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Finansų krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Finansų valdymo studijos, skirtos parengti kvalifikuotus finansų valdymo specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti ūkio subjektų finansinę padėtį ir priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus. Taip pat mokančius formuoti finansų plėtros strategijas, integruojant finansinės ir investicinės veiklos aspektus, taikant ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslo sričių žinias. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į aktualių naujausių teorinių žinių suteikimą, praktinių įgūdžių ir profesinių kompetencijų formavimą: finansinės ir valdymo apskaitos; mokesčių; valstybės ir savivaldybių finansų; įmonių ir asmeninių finansų valdymo; projektų finansų valdymo; rizikos valdymo; finansų kontrolės ir audito srityse.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta finansų magistro kvalifikacija absolventui suteikia teisę dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, finansų institucijose, investicinėse bendrovėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti nuosavą verslą. Programos absolventai sėkmingai dirba Lietuvos bankuose (Danske Bank, Nordea, Swedbank); Prezidentūroje; audito įmonėse, (PricewaterhouseCoopers, KPMG); įvairiose verslo įmonėse (Optikos pasaulis, Biovela), vysto nuosavą verslą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Finansinė ir valdymo apskaita

6

Inovatyvių finansinių technologijų taikymas

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Valstybės ir savivaldybių finansai

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Įmonių ir asmeninių finansų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Rizikos valdymas įmonių ir organizacijų vadovams

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Finansų kontrolė ir auditas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Kokybės vadyba

6

Projektų finansavimo valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Didelių duomenų analizė

6

Mikroekonominė ir makroekonominė analizė

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus finansų studijų dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Kitos šios krypties studijų programos