Viešojo administravimo ir verslo krypties papildomosios studijos - MRU

Viešojo administravimo ir verslo krypties papildomosios studijos

Studijų programos kryptis Vadyba
Studijų kalba Lietuvių

Papildomosios studijos yra skirtos asmenims, kurių turimas koleginis išsilavinimas yra nepakankamas pageidaujamos krypties  magistrantūros studijoms.

Į papildomąsias studijas gali pretenduoti asmenys, įgiję verslo ir viešosios vadybos arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinį bakalaurą arba šių krypčių paskutinio kurso kolegijų studentai. Taip pat baigusiems sveikatos mokslų krypties studijas ir po jų galintys pretenduojanti į Viešojo administravimo arba Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūrą.

Galima pretenduoti:

  • į 12  kreditų apimties papildomąsias studijas.

Pirmas srautas

Studijos vyks nuo kovo 3 d. Paskaitos vyks penktadieniais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. nuotoliniu būdu. Gali būti viena ar kita paskaita darbo dienomis nuo 18 val. nuotoliniu būdu.

Antras srautas

Studijos vyks nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Spalio mėn. galėsite prisijungti prie ištęstinių norimos programos studijų (programų sąrašas bus skelbiamas liepos  14 d.). Paskaitos vyks penktadieniais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. nuotoliniu būdu. Gali būti viena ar kita paskaita darbo dienomis nuo 18 val. nuotoliniu būdu.

Baigus viešojo administravimo ir verslo krypties papildomąsias studijas galima pretenduoti į ekonomikos, finansų, verslo, vadybos, politikos mokslų ar komunikacijos  krypčių magistrantūros studijų programas, priklausomai nuo papildomųjų studijų pakraipos.

Baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas.

 


Baigus viešojo administravimo ir verslo krypties (viešojo administravimo pakraipos) papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIES

ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIES

KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ KRYPTIES

 

Baigus viešojo administravimo ir verslo krypties (verslo pakraipos) papildomąsias studijas galima pretenduoti į magistrantūros programų studijas:

FINANSŲ STUDIJŲ KRYPTIES

EKONOMIKOS STUDIJŲ KRYPTIES

VERSLO STUDIJŲ KRYPTIES

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIES

Aktuali informacija
Studijų dalykai

Viešojo administravimo ir verslo krypties papildomųjų studijų dalykai, 12 kreditų:

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

 

1 SEMESTRAS

 

Privalomieji dalykai

 

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

4

Pasirenkamieji dalykai 1

 

Viešojo administravimo teorijos*

4

Verslo pagrindai*

4

Pasirenkamieji dalykai 2

 

Ekonomikos pagrindai*

4

Viešosios politikos analizė*

4

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

Įgiję verslo ir viešosios vadybos, ekonomikos arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės profesinį bakalaurą arba šių kryčių paskutinio kurso kolegijų studentai. Taip pat turintys sveikatos mokslų krypties profesinį bakalaurą arba paskutinio kurso šios krypties kolegijų studentai (pastarieji galės pretenduoti tik į viešojo administravimo ar sveikatos politikos ir vadybos programas)

Konkursinio balo sandara:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Studijų kaina 480 € už semestrą (2024 m.)

Studijų organizavimas

Pirmas srautas

Studijos vyks nuo kovo 3 d. Paskaitos vyks penktadieniais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. nuotoliniu būdu. Gali būti viena ar kita paskaita darbo dienomis nuo 18 val. nuotoliniu būdu.

Antras srautas

Studijos vyks nuo rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo mėn. pabaigos. Spalio mėn. galėsite prisijungti prie ištęstinių norimos programos studijų (programų sąrašas bus skelbiamas liepos  14 d.). Paskaitos vyks penktadieniais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 9 iki 16 val. nuotoliniu būdu. Gali būti viena ar kita paskaita darbo dienomis nuo 18 val. nuotoliniu būdu.

  • papildomųjų studijų metu suteikiamas klausytojo statusas;
  • baigus papildomąsias studijas, bakalauro kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas;
  • išduodamas pažymėjimas apie įvykdytą papildomųjų studijų programą. Jame išvardinami papildomųjų studijų metu išlaikyti dalykai;
  • asmenys, baigę papildomąsias studijas, gali pretenduoti į atitinkamų magistrantūros programų studijas.