Švietimo ir mokslo politika ir vadyba

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius formuoti ir įgyvendinti švietimo ir mokslo politikos procesus, organizuoti švietimo ir mokslo institucijų veiklą bei ketinantiems kurti ar plėtoti švietimo paslaugų verslą. Studijos padės išsiugdyti aukštas asmeninio veiksmingumo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, strateginio mąstymo, pokyčių valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymui kompetencijas.

Šios antrosios pakopos studijos yra unikalios tuo, jog padeda suvokti švietimo ir mokslo sektoriaus vidinę bei išorinę aplinką, eurointegracijos ir globalizacijos procesų įtaką būtiniems pokyčiams. Taip būsimi ir esami visų grandžių švietimo ir mokslo politikai, vadovai, administratoriai ar kiti specialistai, turi galimybę praktiškai taikyti įgytas žinias ir kompetencijas švietimo ir mokslo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ne tik Lietuvos, Europos Sąjungos, bet ir kitų tarptautinių organizacijų bei institucijų, kuriančių ar plėtojančių švietimo paslaugų verslą, mastu.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti švietimo konsultantais, projektų vadovais, švietimo politikos ekspertais nacionalinėse ir tarptautinėse švietimo institucijose, savivaldybių skyriuose ar valstybinio sektoriaus padaliniuose, atsakinguose už švietimo politikos tikslų įgyvendinimą.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Švietimo ir mokslo politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslo ir inovacijų vadyba

6

Švietimo valdymo modeliai

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Strateginis projektų valdymas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Švietimo komunikacija ir rinkodara

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Švietimo ir mokslo finansų valdymas

6

Švietimo ir mokslo politikos procesas ir analizė

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).