Viešasis administravimas

Studijų programos kryptis
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas
6211LX076
Suteikiama kvalifikacija
Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m. Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Viešojo administravimo studijos, skirtos parengti viešojo administravimo profesionalus, kurie gali priimti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius – modernaus šalies valdymo; interesų gynimo ES ir globalioje erdvėje.

Šios antrosios pakopos studijos suteikia galimybę specializuotis, pasirenkant alternatyvius studijų dalykus ar baigiamųjų darbų temas, pagal jus dominančią sritį, pvz. švietimo politikos įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymą, viešosios-privačiosios partnerystės, viešųjų pirkimų, LEAN vadybos sistemos ar projektinio valdymo taikymą ar valstybės tarnybos tobulinimą. Studijų metu, išmoksite įvertinti savo veiklos galimybes viešojo sektoriaus institucijose ir jomis pasinaudoti, taikyti šiuolaikinius vadybinius veiklos principus, strategiškai mąstyti ir planuoti viešojo administravimo procesus, parengti ir įgyvendinti projektus, dirbti su adaptuotomis informacinėmis programomis, rengti viešojo administravimo srities teisės aktus, vadovauti, analizuoti ir kritiškai vertinti  šiuolaikinių vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešajame valdyme.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės siekti karjeros valstybinėse viešojo sektoriaus organizacijose, teritorinės savivaldos įstaigose ir privačiose bei nepelno nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat ir bendruomenėse ar kitose su viešuoju administravimu susijusiose įmonėse. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Projektų vadybos teorija

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Etika viešajame administravime

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Lyginamoji viešoji politika

6

Magistro baigiamasis darbas

24

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Projektų vadybos teorija

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Etika viešajame administravime

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Lyginamoji viešoji politika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).