Viešasis administravimas

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m. Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 1994€, ištęstinės studijos - 1496€ už semestrą.

Programos tikslas

Viešojo administravimo studijos, skirtos parengti viešojo administravimo profesionalus, kurie gali priimti Lietuvos valstybei keliamus iššūkius – modernaus šalies valdymo ir jos interesų gynimo ES ir globalioje erdvėje.

Šios antrosios pakopos studijos suteikia galimybę specializuotis, pasirenkant alternatyvius studijų dalykus ar baigiamųjų darbų temas, pagal jus dominančią sritį, pvz. švietimo politikos įgyvendinimą, sveikatos sistemos valdymą, viešosios-privačiosios partnerystės, viešųjų pirkimų, LEAN vadybos sistemos ar projektinio valdymo taikymą ar valstybės tarnybos ir tarnautojų kompetencijų tobulinimą. Studijų metu, išmoksite įvertinti savo veiklos galimybes viešojo sektoriaus institucijose ir jomis pasinaudoti, taikyti šiuolaikinius vadybinius veiklos principus, strategiškai mąstyti ir planuoti viešojo administravimo procesus, parengti ir įgyvendinti projektus, dirbti su adaptuotomis informacinėmis programomis, rengti viešojo administravimo srities teisės aktus, vadovauti, analizuoti ir kritiškai vertinti  šiuolaikinių viešosios vadybos metodų adaptavimą Lietuvos ir kitų šalių viešajame valdyme.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės siekti karjeros valstybinėse viešojo sektoriaus organizacijose, teritorinės savivaldos įstaigose ir privačiose bei nepelno nevyriausybinėse organizacijose. Taip pat ir bendruomenėse ar kitose su viešuoju administravimu susijusiose organizacijose ir įmonėse. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Vadyba*

3

Viešojo administravimo teorijos*

3

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Projektų vadybos teorija

6

Viešojo sektoriaus reformos ir pokyčių valdymas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Valstybės tarnybos etika ir antikorupcinė prevencija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Lyginamoji viešoji politika

6

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Viešojo administravimo teorijos*

3

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Projektų vadybos teorija

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Viešojo sektoriaus strateginė rinkodara

6

Valstybės tarnybos lyginamoji analizė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Valstybės tarnybos etika ir antikorupcinė prevencija

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Lyginamoji viešoji politika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Viešojo sektoriaus reformos ir pokyčių valdymas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas“, „Viešojo administravimo teorijos“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val.

Ištęstinės studijos

Studijos vykdomos penktadieniais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 16 val.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai