Duomenų analitika viešajame valdyme - MRU

Duomenų analitika viešajame valdyme

Studijų programos kryptis Viešasis administravimas
Valstybinis kodas 6211LX076
Suteikiama kvalifikacija Viešojo administravimo magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Anglų ir Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1610 € už semestrą (2023 m.)

Informacija ruošiama

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Viešojo administravimo teorijos*

3

Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas*

3

Vadyba*

3

Viešojo administravimo lyginamoji analizė

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Įvadas į duomenų mokslą

6

Projektų vadyba viešajame sektoriuje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešųjų paslaugų vadyba

6

Duomenų analitika ir dirbtinis intelektas viešajame valdyme

6

Operacijų tyrimai ir sprendimų analitika

6

Viešosios politikos vertinimas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

12

Prognostinė analitika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
    Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos