Komunikacija ir kūrybinės technologijos

Studijų programos kryptis
Komunikacija
Valstybinis kodas
6211JX072
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Komunikacijos ir kūrybinių technologijų studijosskirtos rengti aukštos kvalifikacijos naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines socialinių tinklų aplinkas, jas kūrybiškai įprasminti ir technologiškai realizuoti. Taip pat gebančius kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų unikalumo bei universalumo panaudojimu. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktinį strateginės komunikacijos koncepcijų pritaikymą kintančiuose socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose kontekstuose, projektuojant sudėtingas komunikavimo sistemas, priimant daugiapakopius inovatyvius sprendimus bei kuriant efetyvias medijų aplinkas. Tai vienintelės studijos Lietuvoje, jungiančios technologijas su komunikacijos ir kūrybos studijų dalykais.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, pilietinių organizacijų veiklos, e-valdžios ir e-demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo industrijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai
 

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Kūrybiškumas ir inovacijos tinklinėje visuomenėje

6

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Žaidybinimo technologijos ir dizainas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Daugiakanalė rinkodara ir komunikacija

6

Kūrybinės industrijos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Vizualioji komunikacija ir istorijų kūrimas

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Intelektinė nuosavybė

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Korporatyvinė komunikacija ir ryšiai su suinteresuotomis grupėmis

6

Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai

6

Kūrybiška vadyba ir lyderystė

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos komunikacijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus komunikacijos studijų dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

TOP 3 komunikacijos magistrantūros studijos Lietuvoje

Komunikacija ir kūrybinės technologijos – vienintelė magistrantūros studijų programa Lietuvoje, jungianti technologijas su komunikacijos ir kūrybos studijomis.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).