Komunikacija ir kūrybinės technologijos | Studijos Lietuvoje | MRU

Komunikacija ir kūrybinės technologijos

Studijų programos kryptis Komunikacija
Valstybinis kodas 6211JX072
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Komunikacijos ir kūrybinių technologijų studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines socialinių tinklų aplinkas, jas kūrybiškai įprasminti ir technologiškai realizuoti. Taip pat gebančius kompleksiškai spręsti uždavinius, susijusius su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais bei jų unikalumo bei universalumo panaudojimu. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktinį strateginės komunikacijos koncepcijų pritaikymą kintančiuose socialiniuose, ekonominiuose ir kultūriniuose kontekstuose, projektuojant sudėtingas komunikavimo sistemas, priimant daugiapakopius inovatyvius sprendimus bei kuriant efektyvias medijų aplinkas. Tai vienintelės studijos Lietuvoje, jungiančios technologijas su komunikacijos ir kūrybos studijų dalykais.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti tokiose srityse kaip turizmas, sporto industrijos, socialinis verslas ir socialinės paslaugos, pilietinių organizacijų veiklos, e-valdžios ir e-demokratijos srityse, taip pat švietimo ir mokslo institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

57

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Komunikacijos etika ir teisė*

6

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

Tarpkultūrinė komunikacija

6

Žaidybinimo technologijos ir dizainas

6

Kūrybiškumas ir inovacijos tinklinėje visuomenėje

6

Magistro darbo projektas 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešųjų ryšių pagrindai*

6

Kūrybinės industrijos

6

Magistro darbo projektas 2

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Vizualioji komunikacija ir istorijų kūrimas

6

Daugiakanalė rinkodara ir komunikacija

6

2 KURSAS

33

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

6

Magistro darbo projektas 3

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Duomenų analizės praktikumas

6

Intelektinė nuosavybė

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Kūrybiška vadyba ir lyderystė

6

4 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Magistro baigiamasis darbas

15

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos komunikacijos studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos viešojo administravimo krypties papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.
 • Baigusiems kolegijas ir atitinkantiems papildomus reikalavimus yra galimybė po motyvacijos pokalbio pretenduoti į programą be papildomųjų studijų.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Viešųjų ryšių pagrindai“, „Komunikacijos etika ir teisė“ (jeigu jų nestudijavo bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val.

Iki 40% užsiėmimų gali vykti nuotoliniu būdu Moodle aplinkoje.

Studijų programą rekomenduoja