Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara | Studijos Lietuvoje | MRU

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara

Studijų programos kryptis Komunikacija
Valstybinis kodas 6121JX055
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės - 3 m.
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina 1477 € už semestrą (2024 m.).

Programos tikslas

Jei domiesi e-verslo kūrimu ir nori išmokti tinkamai apie jį komunikuoti, tuomet ši studijų programa yra sukurta būtent Tau!

Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros studijos yra sukurtos taip, kad įgytas komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros teorines žinias galėtumei pritaikyti praktiškai realioje gyvenimo situacijoje.

Studijos vyksta lietuvių k. arba anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti komunikacijos procesus;
 • profesionaliai valdyti terminus, susijusius su skaitmenine rinkodara ir e-verslu;
 • kurti efektyvias viešųjų ryšių kampanijas;
 • analizuoti kūrybinių industrijų galimybes, kuriant e-verslą;
 • sudaryti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros įgyvendinimo planus;
 • dirbti grupėje ir individualiai, atliekant kūrybines užduotis;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities profesionalais;
 • profesionaliai naudoti naujausias komunikacijos priemones socialinių tinklų kūrime;
 • kurti etišką ir teisėtą skaitmeninį turinį;
 • praktiškai panaudoti grafinio ir skaitmeninio dizaino bei žaidybinimo žinias;
 • planuoti efektyvias organizacijos komunikacijos strategijas;
 • plėtoti ir valdyti medijų projektus;
 • vesti derybas, ginant verslo organizacijos vertybes, žmogaus teises ir žodžio bei informacijos laisvę;
 • atrasti tinkamus komunikacijos būdus, atsidūrus krizinėje situacijoje;
 • organizuoti e-leidybos ir prodiusavimo darbus;
 • įgyvendinti nuosavo e-verslo kūrimo planus.

Karjeros perspektyvos

Turėdamas komunikacijos, viešųjų ryšių, skaitmeninės rinkodaros, kūrybinių industrijų ir e-verslo, skaitmeninio turinio kūrimo, grafikos, skaitmeninio dizaino bei žaidybinimo žinių ir įgūdžių galėsi organizuoti bei užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją tiek privačioje, tiek valstybinėje organizacijoje ar kuriant nuosavą verslą.

Programos absolventai sėkmingai dirba:

 • e-verslo plėtros specialistais;
 • viešųjų ryšių atstovais;
 • komunikacijos projektų vadovais;
 • e-produktų/paslaugų kūrėjais;
 • rinkodaros specialistais;
 • laisvalaikio renginių organizatoriais.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

Marketingo pagrindai ir socialiniai tinklai

6

Filosofija

6

Psichologija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

2 SEMESTRAS

33

Privalomieji dalykai

33

Skaitmeninės rinkodaros pagrindai

6

Viešųjų ryšių pagrindai

6

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

Elektroninis verslas ir startuolių kūrimas

6

Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Naujųjų medijų komunikacija ir žurnalistika dezinformacijos amžiuje

6

Skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika

6

Komunikacijos etika ir teisė

6

Kūrybinis rašymas ir reklaminių tekstų kūrimas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Azijos bendruomenė: kultūra ir naujosios medijos

6

Kompleksinis projektas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Žaidybinimo metodai ir technologijos

6

Kursinis darbas

6

Skaitmeninės reklamos dizainas

6

Socialinių tinklų marketingas ir duomenų analitika

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Įvaizdžio vadyba

6

Praktika

18

Pasirenkamieji dalykai

6

Elektroninė leidyba

6

Informacinių krizių vadyba

6

Prodiusavimas ir kino industrija

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konfliktų studijų pagrindai

6

Rinkodaros projektų valdymas

6

Verslo komunikacija ir derybos

6

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros pasiekimais, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje;
 • Gebėjimas išmanyti saviugdos principus ir juos pritaikyti užtikrinant tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje;
 • Gebėjimas užtikrinti efektyvų tradicinį ir skaitmeninį komunikavimą bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose organizuojant medijų projektus.

Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Žinios ir jų taikymas
 • Gebėjimas socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros žinias kūrybiškai naudojant virtualias darbo aplinkas ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė;
 • Gebėjimas praktiškai pritaikyti mokslo žinias skaitmeninės rinkodaros taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti skaitmeninės rinkodaros inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose;
 • Gebėjimas socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros žinias inovacijų procese, panaudojant socialinius tinklus, vystant projektus elektroninėje erdvėje).
 1. Gebėjimai atlikti tyrimus
 • Gebėjimas savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, sistemingai bei kritiškai mąstyti, įžvelgti probleminius teorijos ir praktikos klausimus;
 • Gebėjimas kritiškai vertinti organizacijos filosofiją ir mokslines koncepcijas, analizuoti mokslinius ir socialinius tekstus ir vertinti aplinkos sąlygų nulemtus žmonių grupių bei individų santykius;
 • Gebėjimas atrinkti aktualią informaciją, ją sisteminti, vertinti, logiškai formuoti savo požiūrį, integruoti skirtingus požiūrius, studijuoti ir bendrauti taisyklingai vartojant komunikacijos mokslo terminiją;
 • Gebėjimas pasirinkti ir pritaikyti atitinkamas analitines prieigas, kiekybinius ir kokybinius metodus.
 1. Specialieji gebėjimai
 • Gebėjimas kintančioje aplinkoje organizuoti komunikacijos procesui skirtas tradicines ir skaitmenines aplinkas, plėtoti ir valdyti komunikacijos ir medijų technologinės plėtros projektus, atsižvelgiant į organizacijų, institucijų, bendruomenių ir kitų komunikacijos dalyvių interesus bei tikslinių auditorijų poreikius;
 • Gebėjimas pritaikyti šiuolaikinės komunikacijos ypatybes ir skaitmeninės rinkodaros technologijas, analizuoti jų pritaikymo socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje galimybes, projektuoti efektyvias moksliąsias ir kūrybinės visuomenės aplinkas, išpildyti jų įgyvendinimo strategijas, priimant darnius sprendimus. Išmano ir geba parinkti komunikacijos vertinimo būdus, geba matuoti komunikacijos veiklų rezultatus;
 • Gebėjimas suprasti, kaip komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros technologijos formuoja šiuolaikinės komunikacijos, apimančios nuo tarpdalykinės iki tarptautinės spektrą, sandarą ir kaip kūrybiškai komunikuojant sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje.
Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Užsienio k. 0,2 
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi prilygti pagrindiniam mokymosi pasiekimų lygiui (baigusiems 2024 m. – 36 balai, baigusiems nuo 2025 m. – 50 balų).

Bendrojo priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Per dieną vyksta ne daugiau keturių užsiėmimų.

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val. Per dieną vyksta ne daugiau keturių užsiėmimų. Su užsieniečiais nespėjusiais gauti LLG bus dirbama hibridiniu būdu rudens semestrą.

Studijų programą rekomenduoja
Studijų programą rekomenduoja