Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara

Studijų programos kryptis
Komunikacija
Valstybinis kodas
6121JX055
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras (Komunikacijos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės - 3 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
834 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Jei domiesi e-verslo kūrimu ir nori išmokti tinkamai apie jį komunikuoti, tuomet ši studijų programa yra sukurta būtent Tau!

Komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros studijos yra sukurtos taip, kad įgytas komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros teorines žinias galėtumei pritaikyti praktiškai realioje gyvenimo situacijoje.

Studijos vyksta lietuvių arba anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti komunikacijos procesus;
 • profesionaliai valdyti terminus, susijusius su skaitmenine rinkodara ir e-verslu;
 • kurti efektyvias viešųjų ryšių kampanijas;
 • analizuoti kūrybinių industrijų galimybes, kuriant e-verslą;
 • sudaryti komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros įgyvendinimo planus;
 • dirbti grupėje ir individualiai, atliekant kūrybines užduotis;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities profesionalais;
 • profesionaliai naudoti naujausias komunikacijos priemones socialinių tinklų kūrime;
 • kurti etišką ir teisėtą skaitmeninį turinį;
 • praktiškai panaudoti grafinio ir skaitmeninio dizaino bei žaidybinimo žinias;
 • planuoti efektyvias organizacijos komunikacijos strategijas;
 • plėtoti ir valdyti medijų projektus;
 • vesti derybas, ginant verslo organizacijos vertybes, žmogaus teises ir žodžio bei informacijos laisvę;
 • atrasti tinkamus komunikacijos būdus, atsidūrus krizinėje situacijoje;
 • organizuoti e-leidybos ir prodiusavimo darbus;
 • įgyvendinti nuosavo e-verslo kūrimo planus.

Karjeros perspektyvos

Turėdamas komunikacijos, viešųjų ryšių, skaitmeninės rinkodaros, kūrybinių industrijų ir e-verslo, skaitmeninio turinio kūrimo, grafikos, skaitmeninio dizaino bei žaidybinimo žinių ir įgūdžių galėsi organizuoti bei užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją tiek privačioje, tiek valstybinėje organizacijoje ar kuriant nuosavą verslą.

Programos absolventai sėkmingai dirba:

 • e-verslo plėtros specialistais;
 • viešųjų ryšių atstovais;
 • komunikacijos projektų vadovais;
 • e-produktų/paslaugų kūrėjais;
 • rinkodaros specialistais;
 • laisvalaikio renginių organizatoriais.
Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Filosofija

6

Komunikacijos teorijų pagrindai

6

Marketingo pagrindai ir socialiniai tinklai

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Psichologija

6

Studijų įvadas 1

3

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Elektroninis verslas ir e. paslaugos

6

Kūrybiniai vadybos ir lyderystės metodai

6

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas 2

3

Viešųjų ryšių pagrindai

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Kūrybinis rašymas ir reklaminių tekstų kūrimas

6

Naujųjų medijų komunikacija

6

Skaitmeninės reklamos dizainas

6

Skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Azijos bendruomenė: kultūra ir naujosios medijos

6

Kompleksinis projektas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Komunikacijos etika ir teisė

6

Kursinis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Skaitmeninės rinkodaros pagrindai

6

Žaidybinimo metodai ir technologijos

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Įvaizdžio vadyba

6

Praktika

18

Pasirenkamieji dalykai

6

Elektroninė leidyba

6

Informacinių krizių vadyba

6

Prodiusavimas ir kino industrija

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Bakalauro baigiamasis darbas

18

Laisvai pasirenkamas dalykas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Projektų valdymo ir komunikacijos pagrindai

6

Verslo komunikacija ir derybos

6

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara

Egzaminas Svertinis koeficientas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4
Egzaminas arba metinis pažymys  
Užsienio k. 0,2 
Istorija arba Matematika, arba Informacinės technologijos, arba Geografija 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Minimalūs reikalavimai stojant

Bendro priėmimo taisyklės

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama