Sporto industrijų vadyba

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX070
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  - 2 metai
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Sporto industrijų vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius reikiamas teorines žinias sporto, kaip ūkio šakos, išvystymui ir kokybinei plėtrai bei praktinius įgūdžius, atsižvelgiant į šiuolaikinius globalios rinkos poreikius. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos įvairių sporto industrijų raidos modelių pristatymą, jų vystymą, pasitelkus tinkamus išteklius ir taikant įvairias verslo strategijas sporto veiklos projektuose. Studijų metu, kompetentingi dėstytojai ir praktikai-profesionalai yra pasiruošę pasidalinti šiuolaikinėmis sporto tendencijomis ir praktinių santykių analize, sporto teisės, marketingo ir komunikacijos, sporto vadybos srityse.

Studijos vykdomos lietuvių arba anglų kalbomis. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Sėkmingai baigtos studijos leis realizuoti savo idėjas, savarankiškai kurti naujas ar kokybiškai plėtoti jau esamas sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas. Taip pat padės sutelkti darbui profesionalų komandas, įgyvendinant sporto plėtros projektus. viešojo, nevyriausybinio ar privataus sektoriaus organizacijose bei realizuoti savo profesines kompetencijas sporto paslaugų kūrimo ir valdymo veiklose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Projektų vadybos teorija

6

Sporto industrijų teorija ir praktika

6

Verslo strategijos

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Marketingas ir komunikacijos

6

Sporto industrijų išteklių vadyba

6

Sporto teisiniai santykiai

6

Tarptautinė sporto industrijų rinka

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Duomenų analitika sporto verslo valdyme

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Vertybių vadyba sporte

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).