Sporto industrijų vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Sporto industrijų vadyba

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX070
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Sporto industrijų vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius reikiamas teorines žinias sporto, kaip ūkio šakos, išvystymui ir kokybinei plėtrai bei praktinius įgūdžius, atsižvelgiant į šiuolaikinius globalios rinkos poreikius. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos įvairių sporto industrijų raidos modelių pristatymą, jų vystymą, pasitelkus tinkamus išteklius ir taikant įvairias verslo strategijas sporto veiklos projektuose. Studijų metu kompetentingi dėstytojai ir praktikai-profesionalai yra pasiruošę pasidalinti šiuolaikinėmis sporto tendencijomis ir praktinių santykių analize, sporto teisės, marketingo ir komunikacijos, sporto vadybos srityse.

Studijos vykdomos lietuvių kalba.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Sėkmingai baigus studijas realizuosite savo idėjas, savarankiškai kursite naujas ar kokybiškai plėtosite jau teikimas sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas. Įgyti gebėjimai ir įgūdžiai pasitarnaus darbui profesionalų komandose įgyvendinant įvairius sporto plėtros projektus viešojo, nevyriausybinio ar privataus sektoriaus organizacijose šalies ir tarptautiniame lygmenyse.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

51

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Verslumo pagrindai*

3

Verslo strategijos

6

Sporto industrijų teorija ir praktika

6

Projektų vadybos teorija

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Sporto industrijų išteklių vadyba

6

Sporto marketingas ir komunikacijos

6

Sporto teisiniai santykiai

6

Magistro darbo projektas

3

Tarptautinė sporto industrijų rinka

6

2 KURSAS

39

3 SEMESTRAS

15

Privalomieji dalykai

15

Duomenų analitika sporto verslo valdyme

6

Sporto verslo inovacijos ir skaitmeninimas

6

Magistro darbo projektas

3

4 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Verslumo pagrindai”, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos ketvirtadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle” ir šeštadieniais nuo 9 val. iki 14 val.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai