Viešųjų ryšių vadyba

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX084
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  –  2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Viešųjų ryšių vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos naujos kartos viešųjų ryšių specialistus, gebančius formuoti organizacijos įvaizdį ir komunikacijos strategijos elementus bei veiksmingai valdyti viešųjų ryšių strategijas įvairiose situacijose. Taip pat efektyviai vykdyti viešųjų ryšių funkcijas įvairiose srityse bei kurti ir pristatyti pranešimus tikslinei auditorijai, naudojant naujausius metodus ir šiuolaikines socialines medijas. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į patyriminį mokymą ir verslumo skatinimą, padėsiantį, po studijų baigimo susikurti sau darbo vietą. Magistro studijos, suteiks ne tik teorinių žinių, bet praktinių planavimo, argumentavimo ir organizacijos komunikacijos valdymo, bendravimo su žiniasklaida, įgūdžių.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių ar viešųjų ryšių vadybininku, ryšių su visuomene agentūrų projektų darbuotoju, nepriklausomu konsultantu ar vadovu. Taip pat, siekti karjeros rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose ar kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Kūrybiškumas ir inovacijos tinklinėje visuomenėje

6

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

Viešųjų ryšių strateginis valdymas

6

Viešųjų ryšių teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Daugiakanalė rinkodara ir komunikacija

6

Kūrybiška vadyba ir lyderystė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Skaitmeniniai viešieji ryšiai

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

12

Intelektinė nuosavybė

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Korporatyvinė komunikacija ir ryšiai su suinteresuotomis grupėmis

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).