Viešųjų ryšių vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Viešųjų ryšių vadyba (anglų k.)

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX084
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras
Studijų trukmė Nuolatinės studijos  –  1,5 m.
Studijų kalba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės - 2048 € per semestrą (2022 m.)

Programos tikslas

Viešųjų ryšių vadybos studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos naujos kartos viešųjų ryšių specialistus, gebančius formuoti organizacijos įvaizdį ir komunikacijos strategijos elementus bei veiksmingai valdyti viešųjų ryšių strategijas įvairiose situacijose. Taip pat efektyviai vykdyti viešųjų ryšių funkcijas įvairiose srityse bei kurti ir pristatyti pranešimus tikslinei auditorijai, naudojant naujausius metodus ir šiuolaikines socialines medijas. 

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į patyriminį mokymą ir verslumo skatinimą, padėsiantį, po studijų baigimo susikurti sau darbo vietą. Magistro studijos, suteiks ne tik teorinių žinių, bet praktinių planavimo, argumentavimo ir organizacijos komunikacijos valdymo, bendravimo su žiniasklaida, įgūdžių. 

Studijos vykdomos anglų k.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti verslo, valstybės, viešojo administravimo, nepelno organizacijų komunikacijos padalinių ar viešųjų ryšių vadybininku, ryšių su visuomene agentūrų projektų darbuotoju, nepriklausomu konsultantu ar vadovu. Taip pat, siekti karjeros rinkos, visuomenės nuomonės, žiniasklaidos analizės agentūrose ar kurti savo verslą, teikiantį viešųjų ryšių ir organizacijos įvaizdžio formavimo paslaugas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Strateginis valdymas*

3

Vadyba*

3

Viešųjų ryšių istorija ir teorija

6

Kūrybiškumas ir inovacijos tinklinėje visuomenėje

6

Kūrybiška vadyba ir lyderystė

6

Šiuolaikinės visuomenės komunikacijos teorijos

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Viešųjų ryšių praktika ir strateginis valdymas

6

Daugiakanalė rinkodara ir komunikacija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Skaitmeniniai viešieji ryšiai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

18

Pasirenkamieji dalykai

12

Intelektinė nuosavybė

6

Konfliktai ir jų valdymas

6

Korporatyvinė komunikacija ir ryšiai su suinteresuotomis grupėmis

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Strateginis valdymas“, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vyksta darbo dienomis. Užsiėmimai prasideda nuo 12.30 val. arba nuo 14.30 val.

 

Studijų programą rekomenduoja