Civilinė ir verslo teisė

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX018
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras (Teisės kryptis)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m., Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Civilinės ir verslo teisės studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, mokančius efektyviai spręsti civilinius ir verslo ginčus, atstovauti asmenis civiliniame procese ir kurti tikrą pridėtinę vertę savo klientams teismo posėdžiuose, derybose dėl sutarčių ir verslo sandorių.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktinę veiklą ir realius rinkos poreikius. Studijų metu, studentai analizuoja realias teisines civilinių ginčų ir verslo santykių situacijas. Įvairios civilinės ir verslo sričių efektyvaus ginčų sprendimo kompetencijos bus plėtojamos, diskutuojant su savo srities profesionalais, akademikais-praktikais (advokatais, teisėjais, kitais praktikuojančiais teisininkais), turinčiais išskirtinės praktinės patirties civilinės ir verslo teisės srityje. Taip pat darbo grupėse bus ugdomi ypač reikalingi komandinio darbo įgūdžiai, nagrinėjant svarbiausias tarptautinių ir nacionalinių teismų bylas. Norintys, dalyvauti įvairiuose moksliniuose projektuose, turi galimybes jungtis į MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos veiklą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Baigus studijas atsivers galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijose: dirbti advokatu, teisėju, notaru ar antstoliu arba dirbti nacionalinėse ar tarptautinėje rinkoje veikiančiose privačiose įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas privatiems asmenims ir verslo subjektams.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Bendrovių teisė

6

Civilinė teisinė atsakomybė

6

Nemokumo teisė

6

Sutarčių teisės problemos

6

Vartotojų teisė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ir teismų sprendimų vykdymo ypatumai

6

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Finansų rinkų teisė

6

Konkurencijos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas

6

Šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Bendrovių teisė

6

Civilinė teisinė atsakomybė

6

Nemokumo teisė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ir teismų sprendimų vykdymo ypatumai

6

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

6

Sutarčių teisės problemos

6

Vartotojų teisė

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

12

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Finansų rinkų teisė

6

Konkurencijos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 3

 

Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas

6

Šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

  1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
    Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.