Civilinė ir verslo teisė | Studijos Lietuvoje | MRU

Civilinė ir verslo teisė

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX018
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras (Teisės kryptis)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą.

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Studijų programa – civilinė ir verslo teisė, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, mokančius efektyviai spręsti civilinius ir verslo ginčus, atstovauti asmenis civiliniame procese ir kurti tikrą pridėtinę vertę savo klientams teismo posėdžiuose, derybose dėl sutarčių ir verslo sandorių.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į praktinę veiklą ir realius rinkos poreikius. Studijų metu, studentai analizuoja realias teisines civilinių ginčų ir verslo santykių situacijas. Įvairios civilinės ir verslo sričių efektyvaus ginčų sprendimo kompetencijos bus plėtojamos, diskutuojant su savo srities profesionalais, akademikais-praktikais (advokatais, teisėjais, kitais praktikuojančiais teisininkais), turinčiais išskirtinės praktinės patirties civilinės ir verslo teisės srityje. Taip pat darbo grupėse bus ugdomi ypač reikalingi komandinio darbo įgūdžiai, nagrinėjant svarbiausias tarptautinių ir nacionalinių teismų bylas. Norintys, dalyvauti įvairiuose moksliniuose projektuose, turi galimybes jungtis į MRU Teisingumo tyrimų laboratorijos veiklą.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Baigus studijas atsivers galimybės siekti karjeros svarbiausiose teisinės sistemos institucijose: dirbti advokatu, teisėju, notaru ar antstoliu arba dirbti nacionalinėse ar tarptautinėje rinkoje veikiančiose privačiose įmonėse, jų padaliniuose, teisinių paslaugų įmonėse, taip pat individualiai teikti konsultacijų paslaugas privatiems asmenims ir verslo subjektams.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

42

1 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Civilinė teisinė atsakomybė

6

Nemokumo teisė

6

Bendrovių teisė

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Civilinių bylų teisminio nagrinėjimo ir teismų sprendimų vykdymo ypatumai

6

Sutarčių teisės problemos

6

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

6

Vartotojų teisė

6

2 KURSAS

48

3 SEMESTRAS

18

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Finansų rinkų teisė

6

Konkurencijos teisė

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Asmens neturtinių teisių ir laisvių įgyvendinimas ir gynimas

6

Šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 3

6

Derybos teisiniuose ginčuose

6

Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos du-tris kartus per savaitę: vieną-dvi darbo dienas nuo 18:00 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 val.
 
Darbo dienomis užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.
 
Šeštadieniais užsiėmimai vyksta universitete, studentams, atskirais atvejais, dėl objektyvių priežasčių negalintiems atvykti, užsiėmimai transliuojami virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.
Studijų programą rekomenduoja