Baudžiamoji teisė ir kriminologija

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX016
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m., (Vilniuje), ištęstinės studijos - 2 m. (Vilniuje ir Kaune)
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos studijos, skirtos parengti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį turinčius specialistus, turinčius aukšto lygio teisės žinių ir įgūdžių, padedančių savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei baudžiamosios teisės taikymo ir kriminologijos problemos. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos ne tik į nacionalinę baudžiamosios justicijos teisę, bet ir tarptautinę baudžiamąją teisę bei bendradarbiavimo baudžiamajame procese ypatumus.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta teisės magistro kvalifikacija absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose. Taip pat teisės magistro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas doktorantūroje, siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekspertologija

3

Įrodymų teorija

6

Kriminalistikos metodika

6

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos

9

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

6

Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

6

Specifinės baudžiamojo proceso rūšys

6

Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese

6

Viktimologija

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

6

Įrodymų teorija

6

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos

9

Viktimologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Ekspertologija

3

Kriminalistikos metodika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

6

Magistro baigiamasis darbas

12

Specifinės baudžiamojo proceso rūšys

6

Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese

6

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Studijos tarptautinėje aplinkoje

Lietuvos studentai studijuoja kartu su užsieniečiais iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos, o jiems dėsto mokslininkai-praktikai iš JAV, Prancūzijos, Ispanijos ir Korėjos.