Baudžiamoji teisė ir kriminologija | Studijos Lietuvoje | MRU

Baudžiamoji teisė ir kriminologija

Studijų programos kryptis Teisė
Valstybinis kodas 6211KX016
Suteikiama kvalifikacija Teisės magistras
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m. (Vilniuje ir Kaune)
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Teisės studijos – Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2022 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Programos tikslas

Programos turinys – integralus ir kompleksiškas: įgysite aukšto lygio baudžiamosios justicijos krypties teisės žinių ir įgūdžių. Dėstomais studijų dalykais studentams siekiama gilinti baudžiamojo proceso teisės, baudžiamosios teisės, kriminalistikos ir kriminologijos mokslų žinias, suformuoti studentų įgūdžius, gebėjimus savarankiškai identifikuoti ir spręsti teisinio reguliavimo bei teisės taikymo problemas. Įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje – puikiai išmanysite ne tik nacionalinę baudžiamosios justicijos teisę, bet ir Tarptautinę baudžiamąją teisę bei bendradarbiavimo baudžiamajame procese ypatumus. Studijų dalykus dėstys kompetentingi dėstytojai: teisėjai, advokatai, teisės mokslininkai. Jų skaitomos paskaitos – įdomios, o vedami seminarai – nenuobodūs!

Studijos vykdomos Vilniuje ir Kaune.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Įgyta teisės magistro kvalifikacija baudžiamosios teisės ir kriminologijos absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio aukščiausios kvalifikacijos teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose. Taip pat teisės magistro laipsnis suteikia galimybę tęsti studijas doktorantūroje, siekiant įgyti socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro laipsnį.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Įrodymų teorija

6

Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika

6

Nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos

9

Viktimologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

6

Ekspertologija

3

Kriminalistikos metodika

6

Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese

6

Ekonominių, finansinių, kibernetinių ir korupcinių nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir įrodinėjimas

6

Specifinės baudžiamojo proceso rūšys

6

Magistro baigiamasis darbas

12

4 SEMESTRAS

12

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

12

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę teisės studijų krypties universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos Vilniuje (lietuvių k.)

Studijos vykdomos virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“ – 2 arba 3 darbo dienas per savaitę nuo 18:00 val. iki 21.10 val (po 2 užsiėmimus) ir universitete Vilniuje, 2 kartus per mėnesį šeštadieniais nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (po 4 užsiėmimus).
 

Ištęstinės studijos Kaune (lietuvių k.)

Studijos vykdomos virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“ – 2 arba 3 darbo dienas per savaitę nuo 18:00 val. iki 21.10 val (po 2 užsiėmimus) ir universitete Kaune, 2 kartus per mėnesį šeštadieniais nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (po 4 užsiėmimus).
Studijų programą rekomenduoja