Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k.)

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6211KX012
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Europos Sąjungos teisės ir valdymo studijos, skirtos paruošti aukštos kvalifikacijos profesionalus ES teisės ir valdymo srityje, galinčius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ES teisinio reguliavimo problemas bei ES teisės ir politikos vystymosi tendencijas, galinčius pateikti motyvuotus pasiūlymus problemoms, susijusioms su ES teisės įgyvendinimu ir ES valdymu, spręsti.

Tai dvigubo diplomo studijų programa, kuri vykdoma kartu su studijų partneriu Bordo universitetu (Prancūzija).

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką. Mūsų studentai atlieka praktiką Prancūzijos prekybos rūmuose Vilniuje, Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerijoje Paryžiuje, „Western Union“ Vilniuje ir daugelyje kitų.

 

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali įsidarbinti valstybinių institucijų tarptautinės teisės skyriuose, tarptautinėse organizacijose, ES institucijose, be to gali dirbti advokatais bei teisėjais teismuose (pirmos instancijos, apeliaciniuose, galutinės instancijos), taip pat praktikuoti privačiose įmonėse bei lobistinėse organizacijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Bendroji prekybos politika ir tarptautiniai ekonominiai santykiai

8

Europos Sąjungos institucijų sistema

5

Europos Sąjungos užsienio politika ir išoriniai santykiai

4

Ginčų sprendimas Europos Sąjungoje

4

Pasirenkamieji dalykai

0

Europos Sąjungos konkurencijos teisė

5

2 SEMESTRAS

39

Privalomieji dalykai

19

Praktika

10

Vidaus rinkos laisvės ir ekonominė ir pinigų sąjunga

9

Pasirenkamieji dalykai

20

Asmens duomenų apsauga

5

ES ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politika

5

ES teisingumo, laisvės ir saugumo erdvės teisinis reguliavimas

5

Europos Sąjungos aplinkosaugos teisė

5

Viešųjų pirkimų teisė

5

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

30

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas.
  • Privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Dvigubas diplomas

2 ar net 3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers tarptautinę rinką karjerai ir verslui. 

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).