Lyderystė ir pokyčių vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Lyderystė ir pokyčių vadyba

Studijų programos kryptis Žmonių išteklių vadyba
Valstybinis kodas 6211LX067
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Žmonių išteklių vadybos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijosskirtos rengti aukštos kvalifikacijos profesionalus, siekiančius vadovaujamo darbo karjeros Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių privataus arba viešojo sektoriaus organizacijose ir institucijose.  Tai populiariausia tokio pobūdžio lyderystės studijų programa Lietuvoje! 

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į šiuolaikinės organizacijos vizijos kūrimą, valdymo sistemų analizę, organizacijų veiklos diversifikavimą, veiksmingumo bei efektyvumo praktinius bei teorinius aspektus. Taip pat daug dėmesio skiriama organizacijos valdymo ir lyderystės probleminių sričių identifikavimui, efektyvių problemų sprendimo būdų paieškai, naudojantis neurolingvistiniu programavimu, neverbaline komunikacija ir įvairialypėmis derybų strategijomis ir taktikomis.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Baigę lyderystės ir pokyčių vadybos magistrantūros programą, galite siekti vadovaujamo darbo karjeros arba dirbti žmogiškųjų išteklių vadybos specialistais, Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių privataus arba viešojo sektoriaus organizacijose ir institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Strateginis valdymas*

3

Vadyba*

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Strateginis marketingo valdymas

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

Pokyčių valdymas

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Tarpkultūrinės komunikacijos valdymas

6

Lyderystė

6

Organizacijų reformų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Konfliktų valdymas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Strateginis projektų valdymas

6

Tarnybinis protokolas ir etiketas

6

Viešasis kalbėjimas ir įvaizdžio vadyba

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Derybos ir įtakojimas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Strateginis valdymas”, „Vadyba“ ir „Viešojo administravimo pagrindai“ (jeigu jų nestudijavo bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Studijų programą rekomenduoja
Kitos šios krypties studijų programos