Lyderystė ir pokyčių vadyba

Studijų programos kryptis
Žmonių išteklių vadyba
Valstybinis kodas
6211LX067
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Žmonių išteklių vadybos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m., Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijosskirtos rengti aukštos kvalifikacijos profesionalus, siekiančius vadovaujamo darbo karjeros Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių privataus arba viešojo sektoriaus organizacijose ir institucijose. Tai populiariausia tokio pobūdžio Lyderystės studijų programa Lietuvoje! 

Šios antrosios pakopos studijos, orientuotos į šiuolaikinės organizacijos vizijos kūrimą, valdymo sistemų analizę, organizacijų veiklos diversifikavimą, veiksmingumo bei efektyvumo praktinius bei teorinius aspektus. Taip pat, daug dėmesio skiriama organizacijos valdymo ir lyderystės probleminių sričių identifikavimui, efektyvių problemų sprendimo būdų paieškai, naudojantis neurolingvistiniu programavimu, neverbaline komunikacija ir įvairialypėmis derybų strategijomis ir taktikomis.  

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Baigę Lyderystės ir pokyčių vadybos magistrantūros programą, galite siekti vadovaujamo darbo karjeros arba dirbti žmogiškųjų išteklių vadybos specialistais, Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių privataus arba viešojo sektoriaus organizacijose ir institucijose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Derybos ir įtakojimas

6

Lyderystė

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Pokyčių valdymas

6

Tarpkultūrinės komunikacijos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Pozityvaus mąstymo psichologijos praktikumas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis projektų valdymas

6

Tarnybinis protokolas ir etiketas

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

18

Strateginis marketingo valdymas

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Pokyčių valdymas

6

Strateginis marketingo valdymas

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

6

Tarpkultūrinės komunikacijos valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Pozityvaus mąstymo psichologijos praktikumas

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis projektų valdymas

6

Tarnybinis protokolas ir etiketas

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Lyderystė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Viešojo sektoriaus reformų politika

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Derybos ir įtakojimas

6

Magistro baigiamasis darbas

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Kitos šios krypties studijų programos