Projektų vadyba

Studijų programos kryptis
Verslas ir vadyba
Valstybinis kodas
6211LX072
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m., Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Projektų vadybos studijosskirtos rengti aukštos kvalifikacijos projektų vadybos profesionalus ir vadovus, turinčius projektų planavimo ir įgyvendinimo, finansinių ir žmogiškųjų išteklių pritraukimo ir efektyvaus jų valdymo, projektų kokybės priežiūros ir rizikos valdymo kompetencijas. Taip pat, lyderius, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei pasirengusius dirbti mokslinį tiriamąjį darbą projektų vadybos srityje. 

Šios antrosios pakopos studijos, sukurtos kartu su partneriais – IT kompanija „DXC Technology“ ir „Barclays Group Operations Limited, kurie dalijasi savo praktinėmis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi, iš šiuo metu vykdomų ir jau pabaigtų projektų bei pristato jų įgyvendinimo sėkmės istorijas ir iššūkiusProjektų vadybos magistro studijos suteikia galimybę vystyti jau turimus vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, esamiems organizacijų vadovams ir lyderiams, turintiems bendrųjų vadybinių žinių ir patirties, tačiau norintiems žinoti ir taikyti naujausias projektų vadybos ir efektyvaus jų valdymo tendencijas, šiuolaikinių technologijų ir verslo srityse. Studijų dalykai, parengti atsižvelgiant į PMBOK (Project Management Body of Knowledge 6), PRINCE 2 ir AGILE kompetencijas, reikalingas projektų vadovui, dirbančiam tarptautinėje rinkoje.  Po studijų baigimo, jūs būsite teoriškai pasirengę, gauti PMI sertifikatą (PMP – Project management professional). 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai galės dirbti projektų vadovais ir vadybininkais tarptautinėse korporacijose, privačiose ir valstybinėse įmonėse ar įstaigose, įvairaus lygio valstybės tarnautojais ministerijose, departamentuose, savivaldybėse ir kitose viešojo sektoriaus institucijose. Baigus projektų vadybos studijas, atsiveria galimybės prisijungti prie didelių tarptautinių kompanijų, dirbančių Lietuvoje ir užsienyje, kolektyvo bei užimti vadovų ir lyderių pozicijas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Įmonės finansai

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Projektų vadybos teorija

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Lyderystė projektų vadyboje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas

6

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

12

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

Organizacinė komunikacija

6

 

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Įmonių finansai

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Projektų vadybos teorija

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Lyderystė projektų vadyboje

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Programų ir projektų kokybės vadyba ir auditas

6

Taikomieji projektų valdymo aspektai

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas

6

Retorika ir įvaizdžio vadyba

6

Strateginis sprendimų priėmimas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

2 KURSAS

36

3 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Organizacijos ir socialinė teorija

6

Organizacinė komunikacija

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Magistro baigiamasis darbas (profesinė praktika)

12

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).