Europos ir tarptautinė verslo teisė (anglų k.)

Studijų programos kryptis
Teisė
Valstybinis kodas
6281KX005
Suteikiama kvalifikacija
Teisės magistras
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Anglų
Studijų kaina
1312 € už semestrą (2020 m.) Lietuvoje, 350 € už metus Prancūzijoje.

Programos tikslas

Europos ir tarptautinės verslo teisės studijos, skirtos parengti aukštos kvalifikacijos verslo teisės specialistus, gebančius teikti teisines konsultacijas, transnacionalinio ir europinio verslo aplinkoje, paaiškinti naujausias verslo teisės aktualijas bei raidos tendencijas, analizuoti bei vertinti su verslu susijusias teisines situacijas, operatyviai ir efektyviai spręsti verslui iškilusias teisines problemas, vykdyti mokslinius tyrimus bei teikti pasiūlymus įstatymų leidėjui dėl verslo aplinkos teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Tai dvigubo diplomo studijų programa, kuri vykdoma kartu su  studijų partneriu Savoie-Mont-Blanc universitetu (Prancūzija).

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Studijų programos absolventai galės dirbti tiek privačiame sektoriuje (pavyzdžiui, advokatų kontorose, verslo subjektus konsultuojančiose įmonėse, įvairiose tarptautinėse kompanijose bei nacionalinėse organizacijose, turinčiose verslo santykių, interesų bei ryšių užsienio valstybėse, bankuose ir kitose finansų įstaigose, draudimo kompanijose, notarų biuruose ir kt.), tiek viešajame sektoriuje (pavyzdžiui, tarptautinėse, europinėse ar nacionalinėse verslą skatinančiose, prižiūrinčiose ir kontroliuojančiose institucijose bei verslui vystyti reikalingus leidimus išduodančiose įstaigose), mokslo ir tyrimo įstaigose, kuriose absolventai galės toliau gilintis į tarptautinio ir europinio verslo teisės sritį, tęsti mokslinius tyrimus bei dėstyti (pavyzdžiui, Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, institutuose, mokslo centruose), taip pat verslo ginčus sprendžiančiose institucijose (pavyzdžiui, ikiteisminėse ginčus nagrinėjančiose institucijose, teismuose, arbitražuose), bei kitose organizacijose (pavyzdžiui, vartotojų, darbuotojų teises bei interesus ginančiose ir atstovaujančiose visuomeninėse organizacijose). Be to, savarankiškai veikti nusprendę šios studijų programos absolventai galės dirbti ir nepriklausomais konsultantais ar įsteigti savo įmones, teikiančias teisines verslo konsultavimo paslaugas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos ir tarptautinė bendrovių teisė

6

Europos ir tarptautinė darbo teisė

6

Europos ir tarptautinė nemokumo teisė

6

Tarptautinė bankininkystės teisė

6

Tarptautinė mokesčių teisė

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Europos ir tarptautinė konkurencijos teisė

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pramoninės nuosavybės teisė

6

Tarptautiniai verslo ginčai

6

Užsienio kalba (prancūzų)

6

2 KURSAS

57

3 SEMESTRAS

27

Privalomieji dalykai

27

Ekonominė Europos Sąjungos integracija

4

Europos ir tarptautiniai sutarčių teisės principai

5

Lyginamoji sutarčių teisė ir ekonominė analizė

5

Specialiosios tarptautinio verslo sutartys

5

Šiuolaikinių privatinės ir tarptautinės teisės problemų konferencijos

1

Tarptautinė transporto teisė

2

Tarptautinės verslo teisės šiuolaikinės problemos

5

Pasirenkamieji dalykai 1

 

Užsienio kalba (anglų)

3

Užsienio kalba (prancūzų)

3

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

24

Praktika

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • baigę universitetines pirmosios studijų pakopos arba universitetines vientisąsias teisės studijų krypties studijas;
  • privalo turėti ne mažesnį nei 8 balų anglų kalbos įvertinimą bakalauro diplomo priedėlyje arba ne mažesnį nei B2 lygio anglų kalbos mokėjimo patvirtinimą tarptautiniuose anglų kalbos vertinimo testų sertifikatuose (pvz. TOEFL, IELTS).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Pirmais metais studijos vyksta Vilniuje, antrais metais studijos vyksta Savoie-Mont-Blanc universitete, Chambéry mieste, Prancūzijoje.

Kodėl rinktis MRU
Teisės studijos - Nr. 1 Lietuvoje

QS World University Rankings by subject 2020 universitetų reitingo teisės kryptyje MRU Nr. 1 tarp Lietuvos universitetų.

Teisės magistrantūra

Teisės magistrantūra - Nr. 1 Lietuvoje („Reitingai“).

Dvigubas diplomas

2 ar net 3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers tarptautinę rinką karjerai ir verslui. 

Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).