Veiklos auditas

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX075
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  -  2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Veiklos audito studijos, parengti kvalifikuotus ir motyvuotus veiklos audito specialistus, gebančius analizuoti ir profesionaliai vertinti viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų veiklą, priimti pagrįstus sprendimus bei teikti pasiūlymus jos gerinimui. Šios antrosios pakopos studijos, padeda ugdyti kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybines, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo ir vertinimo dalykines kompetencijas, taikant vadybos, ekonomikos ir teisės mokslo sričių žinias. 

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą,  šalies bei tarptautinėje verslo ir viešojo administravimo aplinkoje, eidami vidaus auditoriaus, valstybinių ar savivaldybių auditorių, auditorių padėjėjų bei kitas kvalifikuotų specialistų pareigas. 

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Finansų auditas

6

Kokybės vadyba ir auditas

6

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

6

Veiklos audito teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Programų ir projektų vertinimas

6

Vidaus auditas

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Finansų ir mokesčių teisė

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
  • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos dalykus. 
  • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).