Veiklos auditas | Studijos Lietuvoje | MRU

Veiklos auditas

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX075
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos  -  2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1536 € už semestrą (2022 m.)

Programos tikslas

Veiklos audito studijos, skirtos rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, įsisavinusius šiuolaikines audito mokslo žinias, gebančius taikyti modernias ir tradicines audito metodologijas, analizuoti ir vertinti viešojo ir privačiojo sektorių veiklos problemas bei teikti įrodymais pagrįstus siūlymus veiklos gerinimui. Studijų metu ugdomos kritinio mąstymo, mokslinių tyrimų, vadybinės, teorinių ir praktinių naujovių inicijavimo, vertybinės kompetencijos, kurios padės kompleksiškai taikyti įgytas žinias mokslinėje ir praktinėje veikloje.

Šios antrosios pakopos studijos, sukurtos bendradarbiaujant su partneriais – Lietuvos Respublikos valstybės kontrole bei Lietuvos auditorių rūmais, kurie dalijasi savo praktinėmis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Baigę studijas programos absolventai gali dirbti šalies ar užsienio viešojo administravimo organizacijose, verslo įmonėse, kitose viešojo ir privataus sektoriaus struktūrose arba kurti ar plėtoti savo individualią veiklą,  šalies bei tarptautinėje verslo ir viešojo administravimo aplinkoje, eidami vidaus auditoriaus, valstybinių ar savivaldybių auditorių, auditorių padėjėjų bei kitas kvalifikuotų specialistų pareigas.

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Vadyba*

3

Veiklos audito teorija ir praktika

6

Kokybės vadyba ir auditas

6

Kibernetinio saugumo fundamentiniai principai ir rizikų valdymas

6

Valdymo apskaitos teorija ir praktika

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Privačiųjų ir viešųjų finansų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Finansų auditas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Vidaus auditas

6

Atskirų veiklos sričių veiklos audito praktika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Finansų ir mokesčių teisė

6

Sprendimų priėmimo modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

  • Baigę pirmosios pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
  • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. 
  • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šį studijų dalyką: „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

  1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

   2. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:

  • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;

  • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje “Moodle”.

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai