Logistikos vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Logistikos vadyba

Studijų programos kryptis Vadyba
Valstybinis kodas 6211LX066
Suteikiama kvalifikacija Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 1,5 m. (anglų k.), ištęstinės studijos - 2 m. (lietuvių k.)
Studijų kalba Lietuvių arba Anglų
Studijų kaina Nuolatinės studijos - 2192 € už semestrą (2024 m.), ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Logistikos vadybos studijos skirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius užtikrinti veiksmingą ir efektyvų veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę, kuri reikalinga tiekti prekes ir paslaugas vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į globalius strateginius logistikos ir tiekimo grandinės užtikrinimo uždavinius, naudojant išmanių technologijų sprendimus ir efektyviai valdant žmogiškuosius išteklius. 

Studijos vykdomos lietuvių (ištęstinės studijos)  arba anglų (nuolatinės studijos) kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti verslo įmonių ir organizacijų logistikos, marketingo ar kitų padalinių vadovais. Taip pat nacionalinėse ir tarptautinėse konsultacinėse firmose (įmonėse) galite dirbti logistikos ar tiekimo grandinės konsultantuatlikti tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose, kurti ir plėsti savarankišką verslą bei jam vadovauti.  

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS (ANGLŲ K.)

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Logistikos pagrindai*

3

Tarptautinis verslas ir ekonomikos globalizacija

6

Tiekimo grandinės valdymas ir globali logistika

6

Rinkodara ir rinkos tyrimai

6

Finansų valdymas logistikoje

6

Sprendimų priėmimas logistikoje

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Logistikos projektų valdymas

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Strateginis valdymas logistikoje

6

Inovacijų valdymas ir išmanioji logistika

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

24

Magistro baigiamasis darbas

24

Pasirenkamieji dalykai

6

E-verslas ir e-logistika

6

Kibernetinis saugumas logistikoje

6

Žalioji logistika ir tvarios tiekimo grandinės

6

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Logistikos pagrindai*

3

Tarptautinis verslas ir ekonomikos globalizacija

6

Tiekimo grandinės valdymas ir globali logistika

6

Rinkodara ir rinkos tyrimai

6

Finansų valdymas logistikoje

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Sprendimų priėmimas logistikoje

6

Logistikos projektų valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

3

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Strateginis valdymas logistikoje

6

Inovacijų valdymas ir išmanioji logistika

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Pasirenkamieji dalykai

6

E-verslas ir e-logistika

6

Kibernetinis saugumas logistikoje

6

Žalioji logistika ir tvarios tiekimo grandinės

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 *- Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Studijų rezultatai

Bendrosios kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai)

 1. Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai 

 • Gebėjimas dirbti tarpdalykinėje komandoje, adaptuoti tarpdalykinius mokslų ryšius ir metodus paskirstant užduotis komandoje;
 • Gebėjimas organizuoti vadybines veiklas ir planuoti trumpalaikes bei ilgalaikes užduotis;
 • Gebėjimas remtis savo veikloje vertybinėmis ir etinėmis nuostatomis, realizuojant socialinės atsakomybės principus.

 Dalykinės kompetencijos ir studijų programos rezultatai (siekiniai) 

2.Žinios ir jų taikymas

 • Gebėjimas suprasti ir taikyti teisės žinias nacionalinėje ir tarptautinėje logistikoje;
 • Gebėjimas suvokti informacinių technologijų mokslo reikšmę, sprendžiant konkrečius logistikos klausimus bei naudotis informacinių technologijų mokslo pasiekimais logistikos srityje.

3. Gebėjimai atlikti tyrimus

 • Gebėjimas atlikti konkrečius mokslinius tyrimus logistikos srityje bei pritaikyti bendrąsias ir dalykines žinias logistikos tyrimuose;
 • Gebėjimas analizuoti vidaus ir išorės įmonių aplinką, analizuoti socialinę-ekonominę situaciją šalyje ir logistikos sektoriuje.

4. Specialieji gebėjimai

 • Gebėjimas suprasti logistikos valdymo principus ir metodus, tinkamai valdyti sandėlius ir atsargas, gebėjimas kurti ir valdyti logistines grandines ir sistemas;
 • Gebėjimas suprasti tarptautinių vežimų ir logistikos esmę ir principus, organizuoti tarptautinius vežimus;
 • Gebėjimas išmanyti finansų vadybos principus ir metodus, analizuoti ir valdyti finansus logistikoje;
 • Gebėjimas numatyti logistikos sprendimo būdus lokaliniame arba tarptautiniame kontekste.

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ekonomikos arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigusiems kolegijas, privalomos papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas.

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti šiuos studijų dalykus: „Logistika”, „Vadyba“ (jeigu jų nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos (anglų k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val., 1 kartą per savaitę užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

Užsienio šalių studentai besitvarkantys dokumentus dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje ir negalintys atvykti į Lietuvą, pirmą semestrą galės studijuoti nuotoliniu būdu.

Ištęstinės studijos (lietuvių k.)

Studijos vykdomos darbo dienomis nuo 18 val. iki 21 val. (2 vakarai per savaitę) ir kas antrą šeštadienį (apie 6 val.), 1 kartą per savaitę darbo dienomis užsiėmimus vykdant nuotoliniu būdu virtualioje studijų aplinkoje „Moodle“.

 

Studijų programą rekomenduoja
Partneriai