Logistikos vadyba

Studijų programos kryptis
Vadyba
Valstybinis kodas
6211LX066
Suteikiama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras (Vadybos krypties)
Studijų trukmė
Ištęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Logistikos vadybos studijosskirtos parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius užtikrinti veiksmingą ir efektyvų veiklos planavimą, organizavimą, vykdymą ir kontrolę, kuri reikalinga tiekti prekes ir paslaugas vartotojams, atsižvelgiant į jų poreikius. Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į globalius strateginius logistikos ir tiekimo grandinės užtikrinimo uždavinius, naudojant išmanių technologijų sprendimus ir efektyviai valdant žmogiškuosius išteklius. 

Studijos vykdomos lietuvių (ištęstinės studijos)  arba anglų (nuolatinės studijos) kalba. Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos 

Programos absolventai galės dirbti verslo įmonių ir organizacijų logistikos, marketingo ar kitų padalinių vadovais. Taip pat, nacionalinėse ir tarptautinėse konsultacinėse firmose (įmonėse) galite dirbti logistikos ar tiekimo grandinės konsultantuatlikti tiriamojo pobūdžio darbą mokslo ir mokymo institucijose, kurti ir plėsti savarankišką verslą bei jam vadovauti.  

Aktuali informacija
Studijų dalykai

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Ekonomikos globalizacija ir tarptautinio verslo tendencijos

6

Logistikos procesų valdymas

6

Logistikos rinkodara

6

Muitinės procedūrų harmonizavimas

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Išmanioji logistika

6

Magistro baigiamasis darbas

3

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Rizikos valdymas tarptautinėje tiekimo grandinėje

6

2 KURSAS

45

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

12

Magistro baigiamasis darbas

6

Prekybos logistika

6

Pasirenkamieji dalykai 1

6

Elektroniniai atsiskaitymai

6

Elektroninio verslo reguliavimas

6

Pasirenkamieji dalykai 2

6

Komerciniai sandoriai

6

Strateginis planavimas logistikoje

6

4 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Magistro baigiamasis darbas

21

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos ekonomikos arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus vadybos, ekonomikos dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).