Sveikatos politika ir vadyba

Studijų programos kryptis
Politikos mokslai
Valstybinis kodas
6211JX074
Suteikiama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė
Nuolatinės studijos - 1,5 m., Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba
Lietuvių
Studijų kaina
Nuolatinės - 1312 €, ištęstinės - 984 € už semestrą (2020 m.)

Programos tikslas

Sveikatos politikos ir vadybos studijos, skirtos parengti plataus požiūrio specialistus, suprantančius kaip integruoti sveikatos kaip vienos iš viešųjų ir integruotų politikų Lietuvoje ir ES, specifiką ir gebančius ją formuoti bei įgyvendinti.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos į orientuotas ne į biomedicininius, o į socialinius mokslus: integruojant  teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Taip pat didelis dėmesys skiriamas praktinei veiklai, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Šiai studijų programai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų-mokslininkų ir specialistų-praktikų komanda.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti sveikatos politiką formuojančiose, koordinuojančiose bei vykdančiose institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užimti vadovaujančias pareigas valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz. Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

54

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Lyginamoji viešoji politika

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Sveikatos politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Sveikatos priežiūros kokybės vadyba

6

Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Elektroninė sveikata ir visuomenės sveikatos informacijos valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Sveikatos politikos sprendimų modeliavimas

6

Sveikatos teisė ir etika

6

Pasirenkamieji dalykai

 

Strateginis projektų valdymas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

30

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Magistro baigiamasis darbas

18

Socialiniai sveikatos veiksniai

6

Sveikatos ekonomika

6

Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

48

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Lyginamoji viešoji politika

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

Sveikatos politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba

6

2 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

6

Sveikatos priežiūros kokybės vadyba

6

Sveikatos teisė ir etika

6

Pasirenkamieji dalykai

6

Strateginis projektų valdymas

6

Ugdomojo vadovavimo teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

2 KURSAS

42

3 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Elektroninė sveikata ir visuomenės sveikatos informacijos valdymas

6

Magistro baigiamasis darbas

6

Socialiniai sveikatos veiksniai

6

Sveikatos politikos sprendimų modeliavimas

6

4 SEMESTRAS

18

Privalomieji dalykai

18

Magistro baigiamasis darbas

12

Sveikatos ekonomika

6

 

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos politikos mokslų studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. Tokiu atveju, kai esate baigę kitos krypties bakalauro studijas, tuomet reikės papildomai išlaikyti reikalingus politikos mokslų studijų dalykus. 
 • Baigusiems kolegijas, siūlomos papildomos studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo taisyklės į magistrantūros studijas

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Informacija ruošiama

Kodėl rinktis MRU
Karjera

3 jungtiniai MRU ir užsienio universitetų diplomai bei virš 20 studijų programų anglų kalba atvers jūsų karjerai ir verslui tarptautinę rinką.

Studentai vertina MRU

Studentų požiūris į savo universitetą - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).

Pasaulio universitetas

Konkuravimas tarptautinėje erdvėje - 1-oji vieta tarp visų Lietuvos universitetų („Reitingai“, 2020 m.).