Sveikatos politika ir vadyba | Studijos Lietuvoje | MRU

Sveikatos politika ir vadyba

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6211JX074
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų magistras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė Ištęstinės studijos - 2 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Ištęstinės studijos - 1643 € už semestrą (2024 m.)

Programos tikslas

Sveikatos politikos ir vadybos studijos, skirtos parengti plataus požiūrio specialistus, suprantančius kaip integruoti sveikatos kaip vienos iš viešųjų ir integruotų politikų Lietuvoje ir ES, specifiką ir gebančius ją formuoti bei įgyvendinti.

Šios antrosios pakopos studijos yra orientuotos ne į biomedicininius, o į socialinius mokslus: integruojant  teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Taip pat didelis dėmesys skiriamas praktinei veiklai, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Šiai studijų programai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų-mokslininkų ir specialistų-praktikų komanda.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse „Erasmus+“ studentų mainų programose, tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Karjeros perspektyvos

Programos absolventai gali dirbti sveikatos politiką formuojančiose, koordinuojančiose bei vykdančiose institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, užimti vadovaujančias pareigas valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz. Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.

Aktuali informacija
Studijų dalykai (ištęstinės studijos)

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

45

1 SEMESTRAS

24

Privalomieji dalykai

24

Politikos mokslų pagrindai*

3

Lyginamoji viešoji politika

6

Sveikatos politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

6

Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba

6

Mokslinių tyrimų metodologija

6

2 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

21

Sveikatos teisė ir etika

6

Sveikatos priežiūros kokybės vadyba

6

Magistro darbo projektas

3

Socialiniai sveikatos veiksniai

6

2 KURSAS

51

3 SEMESTRAS

21

Privalomieji dalykai

15

Sveikatos politikos sprendimų modeliavimas

6

Elektroninė sveikata ir visuomenės sveikatos informacijos valdymas

6

Magistro darbo projektas

3

Pasirenkamieji dalykai

6

Inovacijos sveikatos priežiūroje

6

Ugdomojo vadovavimo (koučingo) teoriniai ir praktiniai aspektai

6

Žmogiškųjų išteklių vadyba

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Sveikatos ekonomika

6

Magistro baigiamasis darbas

24

* – Studijų dalykai privalomi studentams, nestudijavusiems jų bakalauro studijų metu.

Priėmimo sąlygos

Kas gali pretenduoti

 • Baigę pirmosios pakopos politikos mokslų studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • Baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas. 
 • Baigusiems kolegijas, privalomos viešojo administravimo ir verslo papildomosios studijos, kurios vyksta prieš magistrantūros studijas. 

Jei baigėte kitos studijų krypties bakalauro studijas, šių studijų metu (kad įgytumėte pasirinktos studijų krypties pagrindus) turėsite papildomai išlaikyti „Politikos mokslų pagrindai“ (jeigu jo nestudijavote bakalauro studijose).

Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į magistrantūros studijas:

 1. Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Baigusiųjų Lietuvos aukštąsias mokyklas, diplomo priedėlyje esantys nekonvertuoti į 10-ties balų sistemą pažymiai, įgyti pagal mainų programas, neįtraukiami į konkursinį balą.

 1. Konkursinio balo sandara pretenduojantiems į atitinkamų magistrantūros studijų programų studijas po papildomų studijų.
  Konkursinį balą sudaro dviejų dalių suma:
 • baigiamųjų egzaminų ir (arba) baigiamojo darbo įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis, padaugintas iš 0,8 svertinio koeficiento;
 • likusiųjų diplomo priede arba priedėlyje ir papildomų studijų pažymėjime esamų įvertinimų (pažymių) aritmetinis vidurkis.

Priėmimo tvarka į magistrantūros studijas

Registracija Studentų priėmimo informacinėje sistemoje nuo birželio 6 d.

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Ištęstinės studijos

Dauguma programos paskaitų ir seminarų vyks penktadienio vakarais nuo 18 val. iki 21 val. ir šeštadieniais (apie 6 val.) su išimtimis kelių dalykų, kurių paskaitos vyks ir kitų darbo savaitės dienų vakarais nuo 18 val.

Studijų programą rekomenduoja