Politika ir komunikacija | Studijos Lietuvoje | MRU

Politika ir komunikacija

Studijų programos kryptis Politikos mokslai
Valstybinis kodas 6121JX061
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras (Politikos mokslų krypties)
Studijų trukmė Nuolatinės studijos - 3 m.
Studijų kalba Lietuvių
Studijų kaina Nuolatinės - 1477 € už semestrą (2024 m.)

Matai problemas įvairiose viešojo gyvenimo srityse ir norėtum sužinoti, kaip galima jas išspręsti? Nori suprasti gerokai daugiau ir giliau apie valstybės valdymą? Tačiau Tau įdomu ir tai, kaip politikai komunikuoja ir kokias komunikacijos ir viešųjų ryšių gudrybes naudoja? Tada šios studijos, apjungiančios politiką ir komunikaciją, kaip tik Tau!

Tikslas

Politikos ir komunikacijos studijų tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius teorinių ir praktinių tarpdisciplininių žinių politikos, viešosios politikos ir komunikacijos srityse. Siekiama, jog studijas baigusieji turėtų kompetencijas analizuoti, kritiškai vertinti, siūlyti įrodymais pagrįstus problemų sprendimus.

Studentams yra suteikiamos galimybės dalyvauti tarptautinėse Erasmus+ studentų mainų programose tiek studijuojant, tiek atliekant profesinę praktiką.

Baigus studijas, Tu gebėsi:

 • suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti politinius procesus;
 • suprasti viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
 • formuoti siūlymus viešosios politikos problemoms spręsti;
 • suprasti politinės komunikacijos procesus;
 • formuoti politikų / institucijų komunikacijos strategijas ir jas įgyvendinti;
 • pritaikyti teorines ir praktines žinias skirtingose veiklose;

Karjeros perspektyvos

Sėkmingą karjerą galima vystyti tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose dėl įgyjamų žinių universalumo ir itin plataus pritaikomumo, todėl Tu gali būti: valstybės tarnautojas, politikas, apžvalgininkas / žurnalistas, įvairių institucijų komunikacijos grupių darbuotojas ir t. t. Programos absolventai gali dirbti:

 • ministerijose;
 • įvairiose valstybinėse įstaigose;
 • kitų šalių diplomatinėse atstovybėse Lietuvoje;
 • politinėse partijose ar visuomeninėse organizacijose;
 • žiniasklaidoje.

Turi klausimų, susijusių su studijų programos turiniu? Reikia patarimo? Registruokis individualiai konsultacijai dėl šių studijų su programos vadove lekt. Rima Urbonaite!

Aktuali informacija
Studijų dalykai (nuolatinės studijos)

NUOLATINIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų dalykai pagal grupes

Kreditai (ECTS)

1 KURSAS

60

1 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Politologijos įvadas

6

Studijų įvadas

3

Komunikacijos teorijos

6

Filosofija

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 1

3

Viešosios teisės pagrindai

6

2 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Klasikinės ir šiuolaikinės politinės teorijos

6

Lietuvos politinė sistema

6

Europos studijos

6

Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų / vokiečių) 2

3

Studijų įvadas

3

Kūrybinis rašymas

6

2 KURSAS

60

3 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Mokslinių tyrimų metodologijos pagrindai

6

Viešųjų ryšių pagrindai

6

Politinė ekonomija

6

ES politinė sistema

6

Tarptautinė politika

6

4 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Viešosios politikos analizė

6

Komunikacija ir naujosios medijos

6

Lyginamosios politikos pagrindai

6

Politinė komunikacija

6

Kursinis darbas

6

3 KURSAS

60

5 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

12

Kūrybinių industrijų pagrindai

6

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

6

Pasirenkamieji dalykai

18

Klimato kaitos ir aplinkos valdymas

6

Lietuvos užsienio politika

6

Lygių galimybių politika

6

Propaganda ir šiuolaikiniai informaciniai karai

6

Sveikatos politika

6

Švietimo politika ir administravimas

6

Vystymosi politika

6

6 SEMESTRAS

30

Privalomieji dalykai

30

Praktika

15

Bakalauro baigiamasis darbas

15

Priėmimo sąlygos

Konkursinio balo sandara (pretenduojantiems 2024 ir 2025 metais)

Egzaminas Svertinis koeficientas
Istorija 0,4
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2
Egzaminas arba metinis pažymys  
Matematika arba Informacinės technologijos, arba Geografija, arba Užsienio k. 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas valstybinis brandos egzaminas) 0,2

Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2024 metais ir vėliau:

Baigsiantiems mokyklą 2024 metais ir vėliau pagal mokslo ir studijų įstatymą į universitetus konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir stojančiojo pasirinktą egzaminą, kurių įvertinimų aritmetinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 36 balai.

Centralizuoto priėmimo tvarka

Minimalūs reikalavimai stojant

Konkursinio balo skaičiuoklė

Prašymų registracija ar prisijungimas per  LAMA BPO (nuo birželio 1 d.)

Studijų kainos

Studijų organizavimas

Nuolatinės studijos

Studijos vyksta darbo dienomis. Dažniausiai paskaitos prasideda nuo 9.00 val. ir baigiasi 16.00 val.

 

Studijų programą rekomenduoja
Programos partneriai